Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

Park Leopold Ziekenhuis

Froissart straat 38
1040 Etterbeek

Telefoon: +32 (0)2 434 51 11

 

Opname

De dag van de opname dient u of iemand die u vergezelt zich aan bij het onthaal in de inkomhal van het ziekenhuis om te worden ingeschreven.
Indien u verhinderd bent de afspraak tot opname na te komen, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden aan de dienst onthaal van het ziekenhuis.

Wat moet u meebrengen?

Administratief

 • identiteitskaart
 • SIS-kaart
 • naam, adres en telefoonnummer van de persoon tot wie u zich kan wenden tijdens uw verblijf in het ziekenhuis
 • voor uw hospitalisatieverzekering: formulier dat moet worden ingevuld en/of lidkaart
 • buitenlandse patiënten uit de E.E.G-landen: formulier E 111

Bij arbeidsongeval:

 • naam, adres en telefoonnummer van werkgever en van diens verzekeringsmaatschappij
 • polisnummer en/of ongevalnummer indien gekend
 • datum van het ongeval

Bij een ander ongeval:

 • naam, adres en documenten van de verzekering alsook polisnummer
 • buitenlandse patiënten uit de E.E.G-landen: formulier E 111

Opgelet!

 • voor uw ziekenfonds: aangifteformulier arbeidsongeschiktheid (te bekomen bij uw behandelend arts)
 • voor uw werkgever: attest van arbeidsongeschiktheid (te bekomen bij uw behandelend arts)
 • bij een school- of sportongeval: u dient zelf contact te nemen met uw verzekeringsmaatschappij

Medisch

 • verwijsbrief van uw huisarts of behandelend geneesheer
 • medische documenten (bloedgroepkaart, resultaten van bloedonderzoeken, röntgenfoto's, vaccinatiekaart, medische rapporten, …)
 • lijstje met namen van geneesmiddelen die u de jongste tijd nam of die voorgeschreven werden
 • kopie van attest (-en) voor medicatie waarvoor de medisch adviseur speciale toelating moet geven

Persoonlijk

 • toiletgerief: handdoeken, washandjes, zeep, tandenborstel en tandpasta, scheergerei, kam, zakdoeken, …
 • nachtkleding, kamerjas, ondergoed, pantoffels, …

Het ziekenhuis kan niet instaan voor de was van het persoonlijk linnen.

Gelieve geen waardevolle bezittingen mee te bregen!

Kamerkeuze

U heeft de keuze tussen:

 • gemeenschappelijke kamer (meer dan 2 bedden): geen kamersupplement
 • tweepersoonskamer: kamersupplement
 • éénpersoonskamer: kamersupplement.

Wij vestigen uw aandacht erop dat in alle kamers -zowel de gemeenschappelijke, tweepersoons- als éénpersoonskamers- de geneeskundige en verpleegkundige zorgen alsmede de hoedanigheid van de voeding, absoluut dezelfde zijn. Ingevolge het Koninklijk Besluit van 12.11.1980 is elke patiënt een persoonlijke tussenkomst verschuldigd in de verblijfskosten, dit vanaf de eerste dag en ongeacht het gekozen kamertype. Uw kamerkeuze kan ook de door de geneesheren aangerekende honoraria beïnvloeden. Immers, ingevolge het verblijf op een éénpersoonskamer mogen honorariasupplementen worden gevraagd van maximaal 100% (niet terugbetaald door uw ziekenfonds).
Klik hier voor een overzicht van de tarieven en informatie over de factuur en betalingsregel

Bezoek

Bezoek is slechts toegestaan tijdens bepaalde perioden van de dag, dit in het belang van uw rust en die van de andere patiënten. Bij afloop van de bezoekuren worden de bezoekers met aandrang verzocht het ziekenhuis te verlaten. Te allen tijde is stilte geboden in alle gangen en trapruimten binnen het ziekenhuis.

Bezoekuren

Heelkunde (diensten C)

 • 14u.00 - 15u.30
 • 18u.30 - 20u.00

Intensieve zorgen

 • 15u.00 - 15u.30
 • 19u.00 - 19u.30

PatiËntenbegeleiding

 • Pastorale en levensbeschouwelijke begeleiding
 • Sociale dienst
 • Ombudsdienst

Klik hier voor meer informatie over een van de bovengenoemde onderwerpen

Terug naar huis

Alleen een ziekenhuisgeneesheer kan toestemming verlenen om het ziekenhuis te verlaten; indien u zonder deze toestemming het ziekenhuis verlaat, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid.
Nadat u in ons ziekenhuis verbleven heeft, zouden wij het op prijs stellen iets van uw ervaringen te mogen vernemen.

Algemene inlichtingen

Rookverbod en gebruik GSM

Rookverbod

In het ziekenhuis is een algemeen rookverbod van kracht volgens K.B. van 31.03.1987 en 12.02.2005.

GSM

In het ziekenhuis is een algemeen verbod van kracht inzake gebruik van GSM; GSM kan immers de goede werking van de ziekenhuisapparatuur verstoren.

Maaltijden

Zowel voor ontbijt, middagmaal als avondmaal wordt u een menu met keuzemogelijkheden aangeboden. De maaltijden worden opgediend omstreeks:

 • 7u.30 (ontbijt)
 • 11u.30 (middagmaal)
 • 17u.00 (avondmaal).

Indien uw arts dit voorschrijft, stellen onze diëtisten een dieetmaaltijd voor u samen.

Telefoon

In de inkomhal bevinden zich publieke telefoontoestellen die werken zowel met Telecards (verkrijgbaar bij het onthaal) als met muntstukken. Alle kamers zijn uitgerust met telefoon. Naar buiten bellen kan u met uw persoonlijke code, die u bij uw opname werd toegekend. Indien uw telefoonrekening de limiet van 75 EUR heeft bereikt en u nog wenst te telefoneren, dient u deze tussentijdse rekening bij de dienst onthaal te voldoen.
Van buiten het ziekenhuis kan men u bereiken door volgend nummer te vormen: 03/880.9xxx, waarbij xxx staat voor uw bednummer.

Radio / TV / beloproep

Elke kamer is uitgerust met radio, TV en bel-oproepsysteem.

Briefwisseling

Op alle afdelingen wordt dagelijks de post bezorgd. Uitgaande briefwisseling kan u afgeven aan de verpleegkundige.

Winkel

In de hal van het ziekenhuis bevindt zich een winkel waar u terecht kan voor allerlei, onder meer geschenken, versnaperingen, kranten, ...

Cafetaria

Hier zijn onder meer verkrijgbaar: snacks, maaltijden, dranken, kranten, tijdschriften, …

Kapper

Desgewenst kan de verpleegkundige voor u een afspraak maken met de kapper, die dan op uw kamer uw haar komt verzorgen.

Pedicure

Indien u voetverzorging nodig heeft, kan u via de verpleegkundige een afspraak daartoe maken.

< terug naar boven