Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

richtlijnen voor patienten met een gips

omgaan met een gips

Tenzij u een waterproof gips gekregen hebt is het aangewezen om uw gips te allen tijde droog te houden. Zelfs waterproof gipsen moeten nadien zorgvuldig gedroogd worden indien ze nat geworden zijn. Indien dit niet gebeurt, kan de huid onder de gips niet mooi opdrogen en kan ze verweken. Zwemmen met een gips kan dan ook enkel indien u een waterproof model hebt gekregen van uw arts.

Om uw gips droog te houden in de douche is het aangewezen om een grote plastic zak aan te brengen over de gips en deze zak vervolgens hermetisch af te sluiten met tape. Het is ook mogelijk om een speciale gipsbeschermer te kopen die perfect de gips beschermt tegen water.

Het duurt minimum drie uren alvorens het gips helemaal is uitgehard, wees dan ook voorzichtig met uw gips gedurende deze periode. Vermijd uitgesproken druk op het gips, zoals stappen of uw gips laten rusten op een hard oppervlak. Op deze manier kunnen eventueel indeukingen van het gips ontstaan en binnenin het gips drukplekken veroorzaken. Het stappen op een niet volledig uitgeharde gips kan het gips doen breken of barsten veroorzaken.

In de rusthouding is het beter om uw lidmaat (arm of been in het gips), in hoogstand te houden, zo mogelijk boven het niveau van uw hart. Dit helpt de zwelling tegen te gaan zodat het gips niet kan gaan knellen.

Vermijd te uitgesproken activiteiten, het risico op andere nieuwe kwetsuren wordt beperkt gehouden en denk eraan, een gips dient om uw gekwetste arm of been te laten herstellen en rusten!

Indien u last hebt van jeuk onder het gips, probeer dan niet met scherpe voorwerpen in het gips te gaan om te krabben. Dit kan wonden of drukplekken veroorzaken indien een stukje achterblijft in de gips! Comfort Aid is een speciale spuitbus voor gipsen die de jeuk sterk kan beperken.

alarmtekens bij gipsimmobilisaties

Indien u één of meerdere van deze tekens herkent, is het aangewezen om uw arts te contacteren!

Ernstige pijn

Uw kwetsuur zal ongetwijfeld pijn veroorzaken, indien er echter een plotse toename is van de pijnintensiteit nadat het gips is aangebracht of gewisseld kan dat een teken zijn dat het gips afknelt.

Het nagelbed wordt blauw

De zone onder uw nagel wordt het nagelbed genoemd, normaal gezien is dat licht roze van kleur. Indien u een bepaalde druk uitoefent op de nagel wordt het eerst wit en na een paar seconden weer mooi roze. Indien uw nagels continu een blauwe verkleuring vertonen, ook nadat u het lidmaat in hoogstand hebt geplaatst, kan dit erop wijzen dat de gips te strak zit.

Een voos gevoel of tintelingen

Na een ingreep, zoals bij een reductie van een fractuur, kan de locale verdoving die is gebruikt nog een paar uren nawerken en dan geleidelijk verminderen. Indien deze tintelingen of voosheid van de vingers of tenen blijft aanhouden kan dat erop wijzen dat het gips teveel spant of dat er een zenuw geraakt is.

De beweeglijkheid van de vingers of tenen neemt af

Door de pijn van de kwetsuur kan het initieel soms moeilijk zijn om de vingers of tenen te bewegen, dat verbetert echter progressief. Indien u merkt dat uw vingers/tenen niet meer bewegen kan dit erop wijzen dat de desbetreffende spieren of zenuwen niet meer adequaat functioneren!

Uw vingers of tenen zijn echt koud

In normale omstandigheden kan er al een, minimaal, verschil in temperatuur aangevoeld worden tussen het been/arm in het gips en het andere lidmaat. In combinatie echter met één van de bovenstaande afwijkingen kan dit er echter wel op wijzen dat er een afknelling bezig is.

Ernstige zwelling

Indien er een ernstige zwelling boven of onder de gipsimmobilisatie optreedt, is het aangewezen om direct het lidmaat in hoogstand te brengen, best boven het niveau van uw hart. Zwelling is normaal na een kwetsuur, indien de zwelling echter blijft toenemen nadat het gips is aangebracht is dat een teken dat de gips afknelt of dat er onder de gips iets aan de hand is wat gecontroleerd moet worden.

Een ingedeukte of gebroken gips

Indien er een deuk in het gips ontstaat of er een duidelijke barst is in de gipsstructuur moet uw gips gecontroleerd en vervangen worden. Anders kan er een duidelijke inbreuk gebeuren op de verdere genezing!

Wondvocht of geurhinder

Indien u geopereerd bent en u merkt ter hoogte van het litteken een verkleuring van uw gips kan dat erop wijzen dat er intern iets aan het nabloeden is of dat er mogelijk een ontsteking is ontstaan. Zeker als er een toenemende geurhinder is of als er wondvocht zichtbaar wordt is het aangewezen uw arts te contacteren.

Hebt u een van deze problemen bij uw gips ontdekt, aarzel dan niet uw arts te contacteren, ofwel uw huisarts ofwel de specialist die u ook via de spoedopname, dag en nacht, kan bereiken.

Voor advies kunt u ook telefonisch terecht op nummer 03 880 95 21 van de dienst spoedgevallen van het AZ Heilige Familie in Reet.

< terug naar boven