Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

Het Cubital Tunnel SYndroom

binnenzijde elleboognervus ulnarisINLEIDING

Het beeld van een cubital tunnel syndroom lijkt goed op de pijn die ontstaat wanneer je de elleboog ergens tegen stoot en er een elektrische, hevige pijnscheut van uit de elleboog naar de pols schiet.

De pijn wordt veroorzaakt door een irritatie van de nervus ulnaris (afbeelding rechts).

Dit is een zenuw die aan de binnenzijde van de elleboog passeert (afbeelding links) en daar zeer oppervlakkig (quasi net onder de huid) verloopt. De nervus ulnaris is één van de belangrijke zenuwen van de hand.

Oorzaken

Het cubital tunnel syndroom ontstaat wanneer de nervus ulnaris, de zenuw dus, geïrriteerd en ontstoken raakt over zijn verloop in een tunnel (bestaande uit bot van de elleboog en een soort gewrichtsband) aan de binnenzijde van de elleboog. De oorzaak ligt in een rechtsreeks trauma of door een locale druk die uitgeoefend wordt.

Het komt vaker voor bij mensen die veel buigbewegingen van de elleboog moeten maken, zoals bij klasseerwerk, gewichten heffen, trekbewegingen maken, etc. Het komt ook vaker voor bij mensen die slapen met gebogen ellebogen.

normale verhouding van de zenuw
ten opzichte van de elleboog

inknelling van de zenuw
achter het botuitsteeksel

Symptomen

De volgende symptomen komen frequent voor bij een cubital tunnel syndroom, houd er echter rekening mee dat voor iedere patiënt de symptomen anders kunnen zijn!

 • Voosheid in de hand en/of in de middenvinger en kleine vinger.
 • Pijn in de hand en de binnenzijde van de elleboog.
 • Verminderde kracht in de hand door spierverzwakking.

De klachten van een cubital tunnel syndroom kunnen sterk gelijken op andere medische aandoeningen (zoals de golfelleboog), contacteer dan ook steeds je arts!


pijnklachten thv de binnenzijde van de elleboog en thv de pink regio

Diagnosestelling

Er wordt eerst gestart met een grondig klinisch onderzoek en een uitgebreid gesprek met de patiënt.
Vervolgens worden een paar testen voor de geïrriteerde zenuw uitgevoerd:

SSEP of zenuw conductie test

Hierbij wordt getest hoe snel een prikkel of signaal zich over de zenuw voortplant met het oog op het vinden van een inknelling van de zenuw.

EMG of electromyogram

Deze test evalueert de zenuw en de spierfunctie, de spieren die onder invloed staan van de nervus ulnaris worden getest. Indien gevonden wordt dat deze spieren niet correct functioneren kan dat een aanwijzing zijn dat er een probleem is met de zenuw.

Behandeling

De specifieke behandeling van uw tenniselleboog zal door uw arts bepaald worden, rekening houdend met een aantal factoren:

 • Uw leeftijd, algemene gezondheidstoestand en uw persoonlijke medische voorgeschiedenis;
 • De uitgebreidheid van de ontsteking;
 • De manier waarop u bepaalde medicaties verdraagt.

De eerste meest effectieve behandeling van dit letsel is alle activiteiten die het probleem uitlokken onmiddellijk stop te zetten. De handeling bestaat verder uit:

 • Anti inflammatoire geneesmiddelen, dit is medicatie die ontstekingsremmend werkt;
 • Een brace die de vorm van de elleboog heeft en 's nachts wordt gedragen, hierdoor wordt de beweging beperkt en wordt de irritatie verminderd;

 • Een zachte bescherming rond de elleboog die de locale en directe irritatie van de zenuw kan verminderen;
 • NSAID of ontstekingsremmende medicatie;
 • Vitamine B therapie is controversieel, baat het niet dan schaadt het zeker ook niet!
 • Een infiltratie met corticoiden;
 • Een chirurgische oplossing waarbij de zenuw onder spier wordt geplaatst om irritatie te vermijden. Hierbij wordt
  de zenuw los gemaakt uit de tunnel en naar voor verplaatst, de spanning op de zenuw neemt af en de irritatie door het verspringen van de zenuw wordt weggenomen.

losmaken van de buigpezen aan de elleboog en
verplaatsen van de zenuw onder de spiergroep

de zenuw wordt naar voor verplaatst
en de inknelling valt weg

< terug naar boven