Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

Voor de ingreep

Voorbereiding

Voor de (her)ingreep zal uw orthopedist met u alle mogelijkheden qua behandeling overlopen de meest geschikte voor u kiezen. Alle voor- en nadelen zullen besproken worden, net als de mogelijke complicaties die kunnen optreden bij een dergelijke ingreep.

Eens de beslissing is genomen zal uw orthopedist u aanraden bij de huisarts op de raadpleging te gaan. Het is aan te bevelen de preoperatieve onderzoeken bij uw huisarts uit te laten voeren, deze kent uw algemene gezondheidstoestand en uw voorgeschiedenis het best. Dit moet ongeveer een tweetal weken voor de ingreep gebeuren.

In overleg met uw huisarts zal de preoperatieve planning gebeuren met een volledig klinisch onderzoek, bloeddrukbepaling, etc. Er zal een ECG of filmpje van uw hart worden genomen en een uitgebreid labo of bloedonderzoek zal gebeuren. Een RX opname van de longen gebeurt ook standaard ter evaluatie van uw longen, ook dit kan via uw huisarts.

Tevens zal uw huisarts een grondig klinisch onderzoek van uw hart, longen en bloedvaten uitvoeren. Uw huisarts kan eventueel ook beslissen of het nodig is u preoperatief bij een specialist (bijvoorbeeld: cardioloog, longarts of geriater) langs te sturen om bepaalde zaken extra te checken.

Op deze manier wordt geprobeerd u als patiënt in zo optimaal mogelijke toestand op de ingreep voor te bereiden. Indien deze onderzoeken niet bij uw huisarts kunnen gebeuren, moet u uw chirurg verwittigen zodat deze onderzoeken in het ziekenhuis kunnen plaatsvinden.

Ontslagplanning

Een goede ontslagplanning begint al voor de opname. Regel eventueel al wat hulp van vrienden of familie voor bij uw ontslag uit het ziekenhuis. In principe duurt de opname tussen de 5 en 14 dagen, afhankelijk van de ingreep, uw leeftijd en algemene conditie. Wanneer u naar huis gaat beslist u in principe zelf, na overleg met uw chirurg.

Oefeningen thuis

Zoek en contacteer al een kinesist, deze kan u wat oefeningen aanleren en u leren stappen met krukken. Het is altijd handig dat al eens te proberen alvorens je geopereerd bent!

Voeding

U hoeft niet nuchter te zijn, aangezien de ingreep pas de volgende dag plaatsvindt, tenzij anders is afgesproken met uw chirurg.

Medicatie

Het is van belang alle medicatie die u thuis inneemt mee te brengen of te vermelden op het opnameformulier, het is evident dat de inname van bloedverdunnende medicatie direct moet gestopt worden.
medicatieDe meeste medicamenten mogen tot aan de dag van de ingreep verder ingenomen worden. Medicamenten die aspirine bevatten worden best tien dagen voor de ingreep gestopt, tenzij dat dit de arts expliciet anders zou vermeld zijn! Deze producten hebben namelijk de neiging om bloedverdunnend te werken en kunnen dus neveneffecten geven tijdens en na de ingreep. Andere medicaties zoals Plavix, Sintrom en Marcoumar moeten eveneens gestopt worden, het tijdtip daarvan wordt door uw arts bepaald in overleg met uw huisarts.

ijzersupplement

Zeker bij revisies van knieprotheses is het aangewezen om een ijzer suplement in te nemen, bij de ingreep is er altijd bloedverlies dat bij een ijzer inname sneller hersteld wordt door het lichaam zelf.

duur van de ingreep

Dat hangt af van patient tot patiënt, u mag rekening houden dat u ongeveer twee tot drie uur weg bent van uw kamer want voor en na de ingreep verblijft u ook enige tijd op de recovery kamer waar u door deskundige verpleegsters en de anesthesist verder gevolgd wordt.

< terug naar boven