Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

ontslag en controle

Klaar voor ontslag

In principe kunt de het ziekenhuis verlaten op de dag van of de dag na de ingreep, afhankelijk van de ingreep die u hebt ondergaan.

Op het moment dat u zelf aanvoelt dat u ontslagklaar bent, meldt u dat aan de hoofdverpleegster van de afdeling, aan de assistent of aan Dr. Mortelé zelf.

Indien het medisch verantwoord is, een beslissing welke door u samen met uw chirurg en zijn team wordt genomen, mag u het ziekenhuis verlaten.

 

De ontslagformaliteiten

 

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een aantal formulieren mee:

 • Een brief voor de huisarts. Deze brief bevat het operatie-verslag en de richtlijnen voor de verder behandeling en revalidatie, deze brief bevat belangrijke informatie en het
  is dan ook evident dat u de huisarts verwittigt van zodra u thuis bent.

 • Medicatie voor een tweetal dagen krijgt u ook mee, het verdere voorschrift zal uw huisarts verzorgen of krijgt u
  mee bij ontslag.

 • Een voorschrift voor de thuisverpleging voor de wondverzorging en de inspuitingen met Clexane.

 • Een kinevoorschrift met daaraan vastgeniet een operatie-verslag dat tevens het nomenclatuurnummer van de ingreep vermeldt, dit is belangrijk voor de terugbetaling!

 • Een revalidatieschema.

 • Een afspraak voor uw controle bij de specialist.

 • Een medicatielijst van de medicatie die u in het ziekenhuis kreeg.

 • Een brief met persoonlijke richtlijnen voor u.

Contacteer uw huisarts dat u het ziekenhuis heeft verlaten!

Praktische tips bij uw ontslag

De eerste dagen na uw ontslag kunnen soms wat moeizaam verlopen, een goede voorbereiding is dan ook belangrijk. Soms kunt u zelfs de indruk hebben dat u te vroeg naar huis bent gekomen, geef alles echter rustig de tijd en het komt wel goed!

Hulp thuis

Het is aan te raden dat u de eerste 72 uur na uw ontslag niet alleen thuis bent! Indien u partner of familie thuis hebt is dat prima, anders moeten er via de sociale dienst regelingen getroffen worden om een adequate opvang te voorzien.

Medicatie thuis

Het is evident dat u de medicatie die u voor de ingreep moest innemen verder moet zetten, tenzij deze medicatie tijdens uw opname veranderd is. U krijgt bij uw ontslag een lijst mee van de medicatie zoals die in het ziekenhuis is gegeven.

Clexane

Dit is een laag moleculair heparine dat u ook al in het ziekenhuis dagelijks toegediend kreeg, het verlaagt drastisch het risico op embolen, flebitis en tromboses. U krijgt hiervoor een voorschrift mee.

Pijnmedicatie

De meeste patiënten hebben nog gedurende enige tijd na de ingreep pijnmedicatie nodig, u krijgt mee voor een of twee dagen uit het ziekenhuis, uw huisarts zal vervolgens uw medicatie verder regelen en voorschrijven.

Voorschrift voor thuisverpleging

In principe worden de hechtingen, meestal haakjes, verwijderd na ongeveer twee weken. Als dat nog niet is gebeurd tijdens uw opname zal de huisarts daar voor zorgen. Twee dagen na het verwijderen van de hechtingen mag u douchen, nadien de wonde ontsmetten en een steriele plakker erover.

De huisarts

Contacteer uw huisarts bij uw thuiskomst en geef hem uw ontslagbrief af zodat hij op de hoogte is van de ingreep die u hebt ondergaan en de medicatie die u krijgt!

De fysiotherapiebehandeling

Contacteer uw kinesist/fysiotherapeut in de buurt en geeft het kine voorschrift af zodat zo snel mogelijk de behandeling kan verdergezet worden. In overleg met uw kinesist zal een uitgebreid oefenschema aangepast worden, actieve deelname is zeer belangrijk.

Wondproblemen

Bij wondproblemen is het aangewezen van steeds uw huisarts te contacteren die zelf de specialist kan verwittigen, eventueel moet u via de spoedopname langs komen. Blijf niet rondlopen met een ontstoken wonde!

Controle

Respecteer uw afspraak op de raadpleging, het is van belang dat uw chirurg de postoperatieve evolutie kan volgen.

< terug naar boven