Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

Na de ingreep

verloop na de ingreep

Na de ingreep verblijft u eerst enige tijd op de recovery kamer waar u door deskundige verpleegsters en de anesthesist verder gevolgd wordt. Zodra mogelijk wordt u teruggebracht naar uw eigen kamer.

De eerste nacht en avond na de ingreep zal u waarschijnlijk wat groggy zijn door de ingreep zelf en de medicatie die u hebt gekregen. U hebt een infuus in de arm langswaar u vocht krijgt toegediend samen met medicatie, pijnstillende medicatie en antibiotica.

Eens u goed wakker bent zal u mogen eten en drinken.

Bezoek mag u ontvangen tijdens de reguliere, in het ziekenhuis geldende, bezoekuren.

U wordt zorgvuldig gevolgd door de verpleging van Dr. Mortelé op de afdeling Chirurgie, waarbij uw bloeddruk en eventueel bloedverlies via de wonde en de drain gevolgd worden, net als de rest van uw vitale parameters.

contact met Dr. MortelÉ

In principe komt Dr. Mortelé iedere dag (niet op zondag, tenzij er problemen zijn!) bij u langs, dit om uw revalidatie te volgen en eventueel bij te sturen.

Mogelijke complicaties

Zoals bij alle ingrepen of medische behandelingen kunnen complicaties optreden, zelfs al wordt heel veel aandacht besteed aan uw preoperatieve oppuntstelling, uw ingreep en uw nabehandeling. Het is zeer van belang dat u zelf ook alert bent voor mogelijke symptomen die een aanwijzing zijn dat er iets mis gaat. Op die manier kan er snel gereageerd worden om eventueel erger te voorkomen.

Contacteer steeds uw arts in geval van:

 

  • Tekenen van wondinfectie, koorts, rillingen.

  • Roodheid, zwelling, toenemende pijn, overmatig nabloeden, veel wondvocht dat uit de wonde draineert.

  • Hoesten, moeilijke ademhaling, borstpijn.

  • Als de wonde opengaat, draadjes komen los.

 

Indien u meer informatie wenst over mogelijke complicaties, klik dan hier, u wordt omgeleid naar een beveiligde verbinding, waarvoor u een inlogcode krijgt.

< terug naar boven