Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

rotator cuff letsels

Inleiding

rotator cuff letselsDe rotator cuff pezen zijn primordiaal van belang voor het correct functioneren van de schouder, ze zijn echter onderhevig aan een relatief sterke slijtage met degeneratie van de pees, door het sterk doorgedreven gebruik van onze armen. Wanneer de pezen uiteindelijk zodanig versleten zijn kunnen ze gaan scheuren, dit is een bijzonder pijnlijke aandoening.

Dit letsel gaat echter niet enkel gepaard met veel pijn, vaak treedt er ook een sterk uitgesproken functievermindering van het schoudergewricht op! Alhoewel cuffscheuren vooral optreden bij mensen van late middelbare leeftijd kunnen ze eigenlijk op elke leeftijd ontstaan!

oorzaken rotator cuff letsels

De rotator cuff pezen hebben spijtig genoeg een paar zones waar er een zeer beperkte hoeveelheid bloed naartoe gaat, hoe meer bloed een weefsel krijgt hoe meer het bestand is tegen letsels en hoe sneller het in geval van een kwetsuur kan genezen, dit door de hoge toevoer van genezingsstoffen.

De zones met een mindere bloedstoevoer in de rotator cuff maken deze pezen dus bijzonder kwetsbaar voor verouderingsaantasting en de letsels die daaruit voorkomen,dit verklaart ook waarom letsels van de cuff voornamelijk voorkomen op oudere leeftijd. In combinatie met de spontane verouderingsprocessen van de cuff is het repetitief uitvoeren van steeds dezelfde beweging ook nefast: volleyballen en tennissen met veel bovenhandse bewegingen, maar ook schilderen of veelvuldig ramen wassen zijn activiteiten die een sterke overbelasting van de pezen kunnen veroorzaken.

Extreme kracht zetten op de pezen kan eveneens leiden tot een scheurvorming: proberen tegenhouden van een zwaar voorwerp of een zeer zware last opheffen met een gestrekte arm. Een val direct op de schouder kan ook aanleiding geven tot een letsel van de cuff.

Symptomen

Rotator cuff scheuren Rotator cuff scheuren veroorzaken pijn en krachtverlies in de aangetaste schouder, er zijn echter vele gradaties mogelijk. In sommige gevallen is de cuff slechts partieel gescheurd, dit geeft dat de schouder pijn doet maar dat er nog een redelijk goede beweeglijkheid van de schouder blijft bestaan. Meestal komt het erop neer dat hoe groter de scheur is van de pees, hoe groter de bewegingsbeperking van de schouder wordt.

In de andere gevallen scheurt de rotator cuff volledig, dan wordt het onmogelijk om de arm in alle richtingen te bewegen. Meestal wordt het voor de patiënt onmogelijk om de arm naast het lichaam op te heffen.

De meeste cuffscheuren veroorzaken een vage, doffe pijn in de schouderregio. Soms is er echter ook een schietende pijn die optreedt bij bepaalde bewegingen, soms gecombineerd met het gevoel dat er iets verspringt in de schouder.

Zeer frequent is de typische nachtelijke pijn, heel vaak is het onmogelijk om in te slapen op de aangetaste schouder of wordt de patiënt 's nachts wakker wanneer hij op de schouder ligt.

diagnosestelling

Klassiek wordt een grondige anamnese uitgevoerd met navraag over uw medische voorgeschiedenis, het ontstaan van het letsel en uw klachten.

Vervolgens volgt een grondig klinisch onderzoek, hierbij wordt de actieve mobiliteit getest en kan bepaald worden welke onderdelen van de pees gescheurd zijn.

diasgnoseDe normale RX opnames kunnen geen letsels van de pezen aantonen, toch worden ze genomen om geassocieerd letsel op te sporen zoals arthrose van de schouder en botaanwassen aan de onderzijde van het acromion (het dak van de schouder) die verantwoordelijk kunnen zijn voor het scheuren van de pees. Indien er een chronische ontsteking van de pezen bestaat zien we vaak een kalk neerslag in de pees, dit wordt eveneens op de klassieke RX opnames gezien.

De diagnose wordt verder bevestigd door het uitvoeren van een arthro CT scan. Soms is een NMR onderzoek van de schouder nodig.

behandeling

Niet-chirurgische behandeling

cortisone infiltratie schouderDe eerste doelstelling van de behandeling zal zijn om de pijn en de inflammatie in het schoudergewricht te bestrijden. Medicatie (NSAID of onstekingsremmende producten) worden opgestart, vermeld wel indien u eventueel maaglast of een voorgeschiedenis van maagzweren hebt!
Relatieve rust is aangewezen, eventueel een draagdoek dragen voor een paar dagen en dan starten met een progressieve mobilisatie van de schouder.

Indien de klachten persisteren kan er voorgesteld worden om een cortisone infiltratie te geven in de schouder. Het aantal infiltraties moet echter wel beperkt worden omdat de cortisone een verzwakking van de pees kan geven wat de scheurvorming kan doen toenemen.

infiltratie schouder

Nadien, als de pijnklachten verbeterd zijn, wordt gestart met een progressieve kine behandeling waarbij initieel ook aandacht besteed wordt aan de inflammatie bestrijding met ijspakkingen, etc. Vervolgens zullen oefeningen uitgevoerd worden, zowel actief als passief.
Later zal er ook meer aandacht besteed worden aan de spierversterkende oefeningen zowel van de rotator cuff spieren als de andere spieren van de schoudergordel. Het is belangrijk deze spieren goed te oefenen om de kop van de schouder in de kom van het schouderblad te houden.

artroscopische behandeldingChirurgische behandeling

Een complete rotator cuff scheur kan niet spontaan genezen, ze hebben normaal gezien een chirurgische behandeling nodig om de schouder toe te laten een normale functie te herwinnen.
Enkel bij patiënten met een zeer hoge leeftijd of bij mensen die nog andere aandoeningen hebben die een chirurgische ingreep niet toelaten, is een andere behandeling aangewezen.

Artroscopisch debridement

Echt kleine, oppervlakkige, scheuren kunnen soms artroscopisch behandeld worden. De chirurg kijkt in de schouder en neemt de vezels die gescheurd zijn, net als het overtollige bot aan de onderzijde van het schouderblad. Er wordt dus geen sutuur of hechting van de pees uitgevoerd.

botuitgroei onderaan het acromionAcromioplastie

Indien de peesscheur onherstelbaar is zal een acromioplastie worden uitgevoerd. Hierbij wordt het botstuk aan de onderzijde van het schouderblad weggenomen en valt de druk op de onderliggende structuren weg.
Meestal wordt ook een sectie van de bicepspees uitgevoerd.

botuitgroei onderaan het acromion
wordt weggenomen met de shaver

Artroscopisch herstel van de cuff

Vaak is het bij scheuren van een aanvaardbare grootte zeer dankbaar om het letsel artroscopisch of via een kijkoperatie te gaan herstellen.

klik op

om de slideshow te starten

 

Open herstel van de cuff scheur

In bepaalde gevallen is het onmogelijk om de cuff via een kijkoperatie te herstellen, in die omstandigheden dient geopteerd te worden voor een open procedure.

insnede schouder
ankers
schouderingreep

Hiervoor dient een insnede gemaakt te worden aan de voorzijde van de schouder en wordt de grote spier die de schouder bedekt vooraan gekliefd.

Vaak wordt ook hier gebruik gemaakt van de ankers die in het bot ingebracht worden of worden boorgaten door het bot gemaakt waarlangs stevige fixatie draden doorgetrokken worden om de pees te fixeren aan het bot.

De ingreep gebeurt in een zittende houding.

 

De operatieprocedure

Stap 1

Het defect in de pees wordt opgespoord en de randen worden proper gemaakt.

Stap 2

Er worden stevige hechtingsdraden
door het bot en door de pees aangebracht,
ofwel worden deze tunnels geboord ofwel
worden de ankers (zie boven) gebruikt,
of een combinatie van de twee.

stap2

Stap 3

Vervolgens worden de hechtingen
aangespannen en wordt het
peesdefect gesloten en de pees
tegen het bot gefixeerd.

 

De omgekeerde schouderprothese

In het geval dat de cuff onherstelbaar blijkt en dat ernstige gevolgen geeft voor de functie van de schouder kan geopteerd worden voor een omgekeerde schouderprothese. De functie van de schouder wordt dan bepaald door de m. Deltoideus en niet meer via de rotator cuff. Een prima herstel van de schouderfunctie mag verwacht worden.

verwachting

In de meeste gevallen is er na een succesvol herstel van de cuff een heel sterke verbetering van de pijnklachten en meestal ook een mooi herstel van een groot deel van de mobiliteit.
Het herstel van de cuff duurt echter vele maanden: het kan zes maanden duren voor u de arm op schouderhoogte kan brengen en vaak tot één jaar voor u de hand boven uw hoofd kan houden met een normale kracht. Een doorgedreven en volhardende oefentherapie, zowel zelf als bij de kinesist is de sleutel van het succes. Meestal kunt u uw vroegere job opnieuw uitoefenen, indien u echter zeer zware arbeid moet verrichten is het aangewezen om de activiteiten toch aan te passen.

< terug naar boven