Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

bursitis

Inleiding

Een bursa is een met vocht gevuld zakje dat als een soort kussentje functioneert en de wrijving voor het lichaam op bepaalde gevoelige plaatsen gaat verminderen zodat er minder frictie ontstaat.

De grootste bursa's liggen op of rond de pezen van de grote gewrichten zoals de elleboog, de heup en de knie. Wanneer deze bursa ontstoken raakt dan spreken we van een "bursitis".

De bursitis is meestal een tijdelijke aandoening, het kan wat pijn geven en wat vermindering van de beweging maar geeft bij een adequate behandeling weinig grote moeilijkheden.

knieschijfbursitis

oorzaken

De meest frequente oorzaak van een bursitis zijn een overbelasting en een kwetsuur, in het geval er echter ook een bijkomende infectie optreedt, is er ook een associatie mogelijk met diabetes (suikerziekte), artrose, en schildklier-afwijkingen.

Symptomen

Alhoewel voor iedereen verschillend zijn de volgende symptomen het meest frequent bij een bursitis:

 • Bursitis kan pijn veroorzaken, een locale zwelling en een verminderde beweeglijkheid. Indien het een opervlakkige slijmbeurs betreft kan er ook een roodheid gezien worden.

 • Een chronische bursitis kan herhaalde aanvallen van pijn, zwelling en locale overgevoeligheid uitlokken, op langere termijn kan dit een aantasting van de spieren geven met een verminderde functie en beweeglijkheid als gevolg.

 • De symptomen van een bursitis kunnen echter ook lijken op symptomen van andere aandoeningen, contacteer dan ook altijd een arts.

risicofactoren ontwikkeling bursitis

Bursitis komt meer voor bij mensen met een minder goede algemene toestand en bij mensen die een slechte houding aannemen bij het werk of hobby en zo een overbelasting teweeg brengen.

soorten bursitis

Alhoewel de bursitis op zeer veel verschillende plaatsen kan ontstaan zijn dit de meest frequent aangetaste regio's:

Achillespeesbursitis

Door het dragen van slecht aanpassende schoenen die teveel druk geven achteraan op de hiel kan er teveel frictie ontstaan en kan op die manier een bursitis van één van beide bursa's in deze zone ontstaan.

botscan
botscan

Heupbursitis

Ook genaamd de bursa trochanterica. Deze aandoening is meest frequent bij vrouwen op middelbare leeftijd en wordt veroorzaakt door een ongeval, overbelasting, na een locale ingreep of bij artrose laag in de rug.

Elleboogbursitis

Elleboog bursitis is veroorzaakt door een ontsteking van de bursa achteraan op het ellebooggewricht, ze bevindt zich tussen de huid en het bot van de elleboog. Ze wordt veelal veroorzaakt door een val of door een te langdurig druk op de elleboog (leunen op een hard oppervlak).

botscan
botscan

Kniebursitis

Deze bursitis aan de zijkant van de knie wordt ook de "ganzevoet bursitis" genoemd omdat ze gelegen is tussen de huid en de aanhechting van de drie sterke hamstring pezen op het onderbeen (de ganzevoet pezen).
Ze wordt veroorzaakt door overgewicht, te sterk aangespannen hamstringspieren, te weinig stretchen voor het sporten, artrose of een verkeerde belasting van de knie (nieuwe sportschoenen?)

Knieschijfbursitis of patersknie

Deze wordt ook de prepatellaire bursitis genoemd en is zeer frequent bij mensen die veel op de knieën zitten (parketleggers, loodgieters, ...)

botscan

Diagnosestelling

Na een grondige anamnese (gesprek met de patiënt) en een klinisch onderzoek kan het soms (dus zeker niet altijd!) nodig zijn een aantal technische onderzoeken uit te voeren om de definitieve diagnose te stellen.

CT scan

Hierbij wordt een combinatie van RX stralen en computeranalyse gebruikt om doorsnede beelden te maken zowel horizontaal als verticaal van de beenderen en gewrichten.

CT scan

NMR, MRI (Nucleaire Magnetische Resonantie)

Hierbij wordt gebruik gemaakt van magnetische golven en computeranalyse om gedetailleerde beelden te maken. Met de NMR beelden zien we zowel afbeeldingen van bot en pezen, net als van de omliggende structuren. De NMR is bijzonder gevoelig om letsels op te sporen.
Het onderzoek is volledig pijnloos, wel maakt het apparaat veel lawaai, een koptelefoon is voorzien.

Aspiratie / Gewrichtspunctie

Dit houdt in dat het vocht verwijderd dmv een naald/spuit uit de gezwollen en ontstoken bursa. Dit gebeurt om een infectie of jicht uit te sluiten.

RX opnames

RX opnames

Dit is een diagnostische test die onzichtbare electromagnetische energie stralen gebruikt om afbeeldingen te maken van bot en weefsels.

RX opnames

Bloedonderzoek

Bepaalde factoren in uw bloed worden bepaald om eventuele infectie of andere aandoeningen uit te sluiten.

bloedonderzoek

 

behandeling

De specifieke behandeling voor een bursitis zal gebaseerd zijn op een grondig overleg tussen u en de arts en:

 • Uw leeftijd, algemene gezondheidstoestand en medische voorgeschiedenis
 • De uitgebreidheid van de aandoening
 • Hoe reageert uw lichaam op bepaalde medicaties, zijn er gekende allergieen?
 • De te verwachten evolutie van het actuele letsel.

De specifieke behandeling zal afhankelijk zijn van het feit of er al dan niet een combinatie is met een infectie van de bursa.

De aseptische bursitis

Dit is de niet infectieuse aandoening veroorzaakt door een ontsteking van de bursa als resultaat van een trauma of een locale overbelasting. De behandeling kan bestaan uit :

 • Hoe reageert uw lichaam op bepaalde medicaties, zijn er gekende allergieen?
 • De te verwachten evolutie van het actuele letsel.
 • Rust, locaal ijs drie maal tien minuten per dag, een licht compressief verband.
 • Ultrason geeft hoog frekwentie golven die locale irritatie en ontsteking kunnen verminderen.
 • Aspiratie van het vocht in de bursa.
 • Indien bewezen dat het geen infectie betreft mag er een corticoid infiltratie in de bursa worden gegeven.
 • Bij onvoldoende effect kan de blijvend ontstoken bursa chirurgisch verwijderd worden.
 • Anti inflammatoire medicatie en pijn medicatie (wij geven de combinatie Brexine Dry Fizz één per dag in combinatie met Daffalgan).

De septische bursitis

Hierbij is er ook een infectie door een bacterie opgetreden.
De behandeling kan bestaan uit:

 • resectie van de aangetaste bursaAntibiotica die consequent moet ingenomen worden, eventueel in uitgebreide gevallen via een infuus en hospitaal opname.

 • Herhaalde puncties en evacuatie van de etter in de bursa.
 • Chirurgische drainage en resectie (verwijderen) van de aangetaste bursa.

resectie van de aangetaste bursa

< terug naar boven