Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

de quervain tendinitis

tenidinitsinleiding

Door een ontsteking of tendinitis van de pezen in de Quervain loge, die zich aan de pols en voorarm ter hoogte van de duim bevindt, ontstaat pijn uitstralend over de voorarm en de duim.

Dit is een relatief frequente aandoening die quasi altijd succesvol te behandelen is.

lees hier meer over de anatomie van de hand en de quervain loge

oorzaken

peesontstekingDe klassieke oorzaak van het ontstaan van een peesontsteking is het repetitief herhalen van steeds dezelfde beweging (grijpen, kneden, wringen, ...) wat tot een overreactie leidt van de tenosynovia en dan aanleiding geeft tot een tenosynovitis.
De tenosynovitis geeft aanleiding tot een opzwellen van de slijmvlieslaag, er treedt een zwelling op ter hoogte van de getroffen pezen, wat nog meer inknelling van de duimpezen in het kanaaltje veroorzaakt en dus in een vicieuze cirkel, nog meer zwelling doet ontstaan.

Een trauma kan door een rechtstreekse kwetsuur van de synovia ook aanleiding geven tot een acute ontsteking van de pezen, voornamelijk door littekenweefselvorming in de genezingsfase.

Reumapatiënten zijn gevoeliger om een De Quervain tendinitis te gaan ontwikkelen.

symptomen

symptomenInitieel beginnen de symptomen met een doffe, branderige pijn aan de duimzijde van de onderarm ter hoogte van de pols.

Naarmate de ontstekingsreactie verder toeneemt, zal de pijn zich niet langer tot de regio van de pols gaan beperken maar uitstralend naar de duim en de onderarm toe.

Soms zijn er na enige tijd duidelijk hoorbaar en voelbare crepitaties over de pezen: het geluid van krakende sneeuw onder de schoenen, is herkenbaar over het verloop van de duimpezen.

In een verder stadium is niet alleen pijn in rust maar worden ook de activiteiten, bewegingen van de duim, meer en meer pijnlijk. Dit kan gepaard gaan met krachtverlies bij het vastgrijpen van voorwerpen.

diagnosestelling

Een grondig klinisch onderzoek is meestal al voldoende bij de diagnosestelling van een De Quervain syndroom. De Finklestein test is een zeer adequate test in de diagnosestelling, die u zelf ook kunt uitvoeren: maak een vuist met uw duim in de handpalm, onder de andere vingers. Beweeg nu de hand/pols weg van uw duim, indien pijn ontstaat ter hoogte van de duimbasis naar boven uitstralend, is de diagnose van een De Quervain tendinitis nogal waarschijnlijk.

Soms wordt een echografie genomen om de ernst van de ontsteking vast te stellen. In slechts een zeer beperkt aantal gevallen, daar waar de diagnose echt niet duidelijk kan gesteld worden, wordt soms een NMR onderzoek uitgevoerd.

De behandeling

Afhankelijk van de ernst van de ontsteking, de duur van het letsel en uw medische voorgeschiedenis zal geopteerd worden voor een conservatieve, niet operatieve behandeling, of een chirurgische oplossing.

De niet operatieve behandeling

Zoals met alle andere peesontstekingen die het gevolg zijn van een overbelasting is het ten zeerste aan te raden om alle activiteiten die aanleiding geven tot het ontstaan van dit letsel te stoppen.

duimspicaOm de belasting van de duimpezen zoveel mogelijk te beperken is het handig om een duimspica te dragen, dit is een afneembaar verband dat de pols in een neutrale positie houdt en de bewegingen van de duim beperkt. Hierdoor kunnen de beide pezen tot rust komen en bestaat de kans dat ze ook op die manier weer kunnen genezen.

Locale applicatie van ijs, tweemaal daags gedurende tien minuten is ook aangewezen.

Indien deze middeltjes niet helpen is de inname van NSAID of ontstekingsremmende medicatie aangewezen, soms in combinatie met een cortisone spuitje over het verloop van de pezen.

Cortisone is een zeer krachtig, lokaal, ontstekingsremmend product, dat de zwelling en ontstekingsreactie van de tenosynovia krachtig bedwingt.

Na een paar dagen kan ook gestart worden met een kine behandeling met nadruk op ijs, fricties en ultrason behandeling van de aangetaste zone.

operatieve behandeling

Aangezien de pezen die ontstoken zijn maar zeer moeizaam door de nauwe tunnel in de pols kunnen passeren en daardoor steeds meer ontstoken raken, is het de bedoeling van de ingreep om deze pezen meer ruimte te geven: de tunnel wordt opengemaakt zodat de pezen niet meer kunnen wrijven tegen de wand van de tunnel.

Z plastieinsnedeHet is een kleine ingreep die meestal onder een locoregionale of plaatselijke verdoving gebeurt, via het daghospitaal.
U hoeft dus niet in het ziekenhuis te overnachten!

Na grondig ontsmetten en steriel afdekken wordt een kleine insnede gemaakt aan de duim zijde van de pols.

Het desbetreffende kanaal wordt opgezocht en opengemaakt, het dak wordt vervolgens opnieuw gehecht via een Z plastie, hierdoor wordt de tunnel véél breder.

Nadien wordt een drukverband aangebracht, na het sluiten van de wonde.

De revalidatie

Alhoewel enige tijd wel een zekere drukgevoeligheid blijft bestaan na de ingreep zien we meestal dat de typische pijnklachten snel gaan verdwijnen.

De dag na de ingreep mag het drukverband bij de huisarts verwijderd worden, een controle van de wonde wordt op dat ogenblik ook al uitgevoerd. De hechtingen worden na ongeveer twee weken bij de huisarts verwijderd.
Douchen is na een paar dagen toegestaan, na ieder douche zeer grondig ontsmetten en een droog steriel verband aanbrengen.

De kine behandeling mag na één week gestart worden met nadruk initieel op de pijnbehandeling en daarna evoluerend naar een mobilisatie, actief en passief, van de duim. Initieel is het echter wel aan te raden om de revalidatie rustig op te bouwen en de duimpezen niet te overbelasten!

< terug naar boven