Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

Minimale invasieve heup chirurgie (MIS techniek)

Een van de meest spectaculaire en significante veranderingen die in de heupchirurgie is opgetreden, is het besef dat de procedure van het plaatsen van een heupprothese kan uitgevoerd worden met minder invasieve technieken: daardoor is een veel vlotter herstel van de patiënt mogelijk.

Deze technieken zijn ondertussen nog verder geëvolueerd waardoor een zeer snel herstel van de beweeglijkheid en de functie mogelijk is, zo snel soms dat een opname van een drietal dagen volstaat.

Nog steeds wordt er gestreefd naar het ontwerpen en verder ontwikkelen van nieuw en steeds duurzamer materiaal (polyethyleen, ceramiek, metaal) en een beter design van de heupprotheses. We streven ernaar om de normale functie en beweeglijkheid van de heup zo optimaal mogelijk te houden.

Deze materialen zijn nu onder andere het 'highly crosslinked' polyethyleen, de 'metaal op metaal' gewrichtsoppervlakken en de nieuwe generatie ceramische gewrichtsoppervlakken. Laboratoriumtesten hebben aangetoond dat deze materialen twee tot drie keer langer meegaan dan de klassieke materialen die voorheen gebruikt werden. De combinatie van deze nieuwe materialen met de operatietechnieken waarbij minder invasief en minder kwetsend een heupprothese wordt geplaatst, zijn een grote stap vooruit.

De orthopedische chirurg kan de prothesecomponenten nu inbrengen door middel van deze 'minimaal invasieve technieken', hierdoor ontstaat er minder beschadiging van de weefsels die rond het heupgewricht liggen. Doordat deze weefselstructuren minder beschadigd worden biedt dat een aantal voordelen aan de patiënt:

Vooreerst is het litteken minder groot, het cosmetische aspect is echter van secundair belang! Het is echter zo dat we de voorbije jaren veel geleerd hebben uit het feit dat de ingrepen die we nu uitvoeren via een kijkoperatie aan de schouder en knie ook veel sneller genezen dan met de klassieke open technieken. Hetzelfde geldt voor ingrepen via een kijkoperatie aan de appendix, liesbreuken, etc.

Bij het uitvoeren van de heupoperatie met een MIS techniek is er minder bloedverlies, een minder lange hospitalisatieduur en de herstelfase (werk, sport) is minder lang! Patiënten hebben ook minder pijn dan bij de klassieke technieken voor prothesechirurgie. We proberen deze techniek (kleine insnede, minder spier losmaken, ...) bij zoveel mogelijk patiënten toe te passen, maar steeds dient voorop te staan dat bij het uitvoeren van deze ingreep de eerste prioriteit is dat we alles goed moeten kunnen zien om een correcte ingreep uit te voeren. Het kan dus zijn dat de insnede verlengd moet worden om voldoende zicht te verkrijgen en de heupprothese correct te kunnen plaatsen.

Wij volgen de volgende criteria:

  • De patiënt moet in een goede en stabiele algemene medische toestand verkeren.
  • Tegenindicaties zijn: diabetes, dementie, een onstabiele cardiale toestand, nierlijden, ernstige prostaatklachten.
  • De leeftijd is geen absolute parameter zolang aan de andere criteria is voldaan!
  • De patiënt moet voor de ingreep al fysiotherapie volgen met aandacht voor de preventie van ontwrichtingen van

    de heupprothese en voor het leren stappen met krukken.
  • Er moet een thuissituatie bestaan waarbij het praktisch mogelijk is om zo snel het ziekenhuis te verlaten.

Minimale invasieve heup chirurgie: de procedure (Biomet-Merck)

Hoe de procedure verloopt, kunt u bekijken in onderstaande diavoorstelling.

klik op

om de slideshow te starten

< terug naar boven