Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

totale heupprothese

INLEIDING

totale heupprotheseEen pijnlijke heup kan uw mogelijkheid om een normaal, mobiel leven te leiden ernstig beperken. Het plaatsen van een totale heupprothese is een chirurgische oplossing waarbij de zieke (versleten) onderdelen van de heup verwijderd worden en vervangen door een nieuw, kunstmatig heupgewricht. Deze kunstmatige onderdelen worden een prothese genoemd.
De belangrijke doelstellingen van de heupprothese chirurgie zijn de pijnklachten van de versleten heup te verhelpen en de functie van het heupgewricht sterk te verbeteren. Het plaatsen van een heupprothese is meer en meer een routine ingreep geworden, zeker met de continue vergrijzing van de bevolking.
De voorbije 25 jaar zijn er zoveel grote veranderingen en verbeteringen geweest op het vlak van het ontwerpen van de prothese, de chirurgische ingreep zelf en de nodige verdoving voor de operatie, dat de functionele resultaten voor meer dan 90% van de patiënten als zeer succesvol wordt omschreven.

DE BEHANDELING

De medische behandeling

Niet alle vormen van arthrose hoeven al direct geopereerd te worden, ontstekingsremmende/pijnstillende medicatie wordt soms aangewend om de pijn en ontstekingsklachten te temperen. Let evenwel op met de dosis die u inneemt en de gevaren op complicaties (maagzweren, maagbloedingen).
Glucosamine en chondroitine sulfaat preparaten zijn relatief nieuw en kunnen wellicht iets bijbrengen voor de pijnbestrijding.
Herhaalde infiltraties van cortisone in de heup zijn evenwel af te raden! Ze kunnen de afbraak van kraakbeen versnellen of een infectie in de heup veroorzaken wat het implanteren van een prothese onmogelijk maakt.

De operatieve behandeling: de totale heupprothese

De meeste degeneratieve of slijtage aandoeningen van de heup zullen met de tijd toch een vervanging van het heupgewricht door een prothese vereisen. De uiteindelijke beslissing ligt bij u, na grondig overleg tussen u uw huisarts, uw specialist en uw familie. Een goede en grondige voorbereiding van de ingreep is wel noodzakelijk om een zo gunstig mogelijk resultaat te bekomen.

De chirurgische procedure

Er zijn een groot aantal soorten prothesen van de heup op de markt, de orthopedist zal rekening houdend met uw leeftijd, functionele wensen en de bevindingen tijdens de ingreep bepalen welke voor u de meest geschikte totale heupprothese is.
Er is een enorme evolutie geweest in de heup prothese chirurgie, er wordt nog steeds verder gezocht naar de zwakke factoren in de componenten om de overlevingsduur van de heup prothese zoveel mogelijk te verlengen.
Welke opties zijn er?

cementloze heupprotheseDe cementloze heupprothese

De cementloze heupprothese is actueel in mijn dienst de meest gebruikte prothese. Er wordt een steel prothese geplaatst in het dijbeen kanaal en een sferische cup in de heupkom. Het oppervlak van de metalen prothese, zowel de component die in het femur (bovenbeen) en in de heupkom wordt geplaatst, is voorzien van een fijne laag met een poreus aspect.
Hierdoor wordt het bot dat rond de prothese en in nauw contact komt met het oppervlak gestimuleerd om in de prothese in te groeien.

 

poreuze oppervlak prothese
Uitvergroote opname van poreuze oppervlak van prothese

De gecementeerde heupprothese

Soms is de botkwaliteit onvoldoende om een stevige en stabiele fixatie te bekomen van de prothese. Dan wordt er geopteerd om de prothesecomponenten aan het bot te fixeren door middel van botcement. Deze optie wordt echter actueel zo weinig mogelijk gebruikt, zeker bij de heup dysplasie patiënten, een jonge populatie, wordt het gebruik van botcement vermeden!

stannmore prothese
gecementeerde steel
botcement

de gecementeerde
Stannmore prothese

principe van een
gecementeerde steel

botcement bestaat uit een
vloeibaar en poederig onderdeel

Operatietechnieken

De klassieke operatietechniek

Er wordt een insnede gemaakt aan de heup, deze is ongeveer 10 tot 15 cm lang, bij magere patiënten kan deze insnede zelfs nog korter zijn. Er worden spieren losgemaakt van het bot en vervolgens wordt het kapsel van de heup ingesneden.

stap 2De slechte heupkop wordt verwijderd (foto rechts) samen met een deel van het kapsel.

Daarna wordt de kom van de heup bewerkt door middel van sferische raspen die de kom van de heup perfect uitfrezen zodat er een prothesecomponent kan geplaatst worden. (foto links)

Vervolgens wordt het kanaal in het bovenbeen uitgeriemd tot we eveneens een perfect aansluitende prothese krijgen, er wordt in het bekken en in het bovenbeen een proefprothese geplaatst en de stabiliteit van de nieuwe heup wordt getest.

Indien de opstelling met de proef prothesecomponenten aan alle voorwaarden voldoet worden de definitieve componenten geplaatst. De spieren worden terug op het bot gefixeerd en de wonde wordt gesloten, met het achterlaten van een fijn buisje waardoor het overtollige bloed uit de wonde wegkan.

Actueel wordt er naar gestreefd een grote diameter kop te plaatsen, dit geeft een veel betere mobiliteit en veel minder risico op luxatie of ontwrichting va de heupprothese.

stap 3
stap 4

stap drie: plaatsen van de cup
in het bekken

stap vier: uitriemen van de steel en
plaatsen van de prothese

Minimale invasieve heup chirurgie (MIS techniek)

Een van de meest spectaculaire en significante veranderingen die in de heupchirurgie is opgetreden, is het besef dat de procedure van het plaatsen van een heupprothese kan uitgevoerd worden met minder invasieve technieken: daardoor is een veel vlotter herstel van de patiënt mogelijk.

Deze technieken zijn ondertussen nog verder geëvolueerd waardoor een zeer snel herstel van de beweeglijkheid en de functie mogelijk is, zo snel soms dat een opname van een drietal dagen volstaat.
lees hier meer over de minimale invasieve heup chirurgie

De dagen na de ingreep

De dag van de ingreep en de eerste dag na de ingreep

Na de ingreep liggen de benen gespreid met een blauw kussen ertussen, dit dient om te vermijden dat u de benen over elkaar gaat leggen. Op deze manier ligt u in een houding die eveneens de losgemaakte spieren niet onder spanning zet. Er is een dik verband over de insnede vastgemaakt en van onder het verband loopt een dun buisje waardoor het infuusovertollige bloed uit de operatieregio wegvloeit.

U hebt nog een infuus waarlangs u vocht krijgt (u bent nuchter!), antibiotica ter preventie van een infectie en pijnmedicatie.

Er is tevens een pijnpomp voorzien, ofwel een systeem dat continu een verdovend product afgeeft in uw been ofwel een systeem waarbij u moet drukken op de knop om wat extra verdoving te krijgen.

De dag van de ingreep en de eerste dag na de operatie blijft u met de klassieke heupprothese gewoon rustig in bed, uw verdoving via de katheter werkt nog verder. U moet ondertussen wel proberen uw tenen te bewegen en ook uw knie op te heffen. De eerste dag na de ingreep wordt ook een controle RX foto genomen van uw geopereerde heup.

revalidatieDe tweede dag na de operatie

De tweede dag na de operatie komt u uit bed met behulp van de verpleegster, u wordt opgezet in de zetel. U mag dan staan en ook al een klein stukje lopen tot aan uw zetel. Bij het staan en lopen mag u direct met uw volle gewicht uw geopereerde heup belasten.

De derde dag na de operatie

U gaat voor de eerste keer naar de fysiotherapie waar gestart wordt met oefeningen voor de spieren en met de gangrevalidatie.
U loopt tussen twee baren om terug het gevoel te krijgen om te stappen en daarna komt er een looprekje dat u een zeer stevige steun geeft om rond te lopen. Er wordt in principe zowel in de voor als de namiddag geoefend.

De vierde en vijfde dag na de operatie

controle RX fotoNormaal gezien wordt nu het looprek ingewisseld voor een paar krukken en worden de spieroefeningen verder opgedreven.

De achtste dag na de operatie tot de dag van ontslag

Het lopen met krukken wordt net zo lang geoefend tot u dit volledig onder knie hebt. De loopafstand met krukken wordt uitgebreid terwijl u ook in de gang rondstapt, met begeleiding van de kinesist of uw familielid en later ook gewoon alleen.

Het traplopen wordt aangeleerd zodat u in principe thuis zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren.

controle RX foto

< terug naar boven