Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

de heupartroscopie

INLEIDING

heupartroscopie Dr. MorteléDe eerste poging tot een artroscopie van de heup werd al in 1931 gedaan, toch is het nog steeds geen ingreep die frequent wordt uitgevoerd. Net als in andere gewrichten, zoals de knie, de schouder, de enkel en de pols, kan men via een kleine insnede een klein instrument in de heup brengen en vervolgens via de camera en een tv-monitor een evaluatie van het heupgewricht uitvoeren.

Via een aparte kleine insnede kunnen dan fijne instrumenten ingebracht worden om eventueel een behandeling uit te voeren. Bij de eerder beschreven gewrichten kan via een artroscopische manier een uitgebreide reeks behandelingen uitgevoerd worden, voor de heup is dit veel minder evident zodat de indicaties voor een heupartroscopie minder uitgebreid zijn.

aandoeningen die middels een heupartroscopie behandeld kunnen worden

De artroscopie van de heup wordt gebruikt om een diagnose te stellen en eventueel een behandeling uit te voeren voor bepaalde heupaandoeningen.
Soms kan ondanks een grondig klinisch onderzoek en een aantal technische onderzoeken zoals een RX opname, een CT scan, botscan of een MRI scan, geen duidelijke diagnose gesteld worden.In die gevallen kan het soms aangewezen zijn om een artroscopie van de heup uit te voeren.

Losliggende stukjes bot of kraakbeen

Losliggende stukjes bot of kraakbeen kunnen via een artroscopische manier uit het gewricht verwijderd worden. Het kraakbeen is normaal een gladde laag, naarmate er slijtage optreedt of door een trauma komen er barsten in deze laag, kleine stukjes kunnen vervolgens afbreken en dan rondzweven in het gewricht. Deze stukjes worden soms ook gewrichtsmuizen genoemd.
Deze stukjes kunnen een blokkade van het gewricht veroorzaken maar ook een verdere beschadiging van het gewrichtsoppervlak. De fragmenten kunnen verder aangroeien, vroeger moesten deze grote fragmenten dan via een uitgebreide chirurgische ingreep verwijderd worden.

labrumHet labrum

In de heup ligt ook een structuur die het labrum genoemd wordt, dit is een kraakbeenstructuur die bovenop de rand van de kom ligt en op die manier de kom van de heup eigenlijk nog wat dieper maakt. Deze structuur kan scheuren, dit geeft dan een pijnlijke klik in de heup. Dit zou, volgens sommige specialisten, aanleiding kunnen geven tot een vroegtijdige slijtage van de heup.

Via een kijkoperatie kan een behandeling van dit letsel uitgevoerd worden.

Heupkapsel

Het kapsel van de heup kan, zoals bij reumatoïde artritis, ontstoken en geïrriteerd raken, dit geeft eveneens pijn en een functiebeperking van de heup. Via een kijkoperatie kan een deel van het geïrriteerde kapsel verwijderd worden en een biopsie worden genomen.

Heupartrose

In het begin stadium van de artrose van de heup kan het kraakbeen bijgewerkt worden, net als bij de artroscopie van de versleten knie. Dit geeft zeker tijdelijk een verbetering van de klachten en kan eventueel een prothese nog wat uitgesteld worden.

Wanneer is een heupartroscopie niet aangewezen

Het is evident dat niet alle pathologieën in aanmerking komen voor een artroscopische behandeling, indien de artrose van uw heup al te ver gevorderd is, is een kijkoperatie niet meer aangewezen. Indien het heupgewricht al een aantal keer is geopereerd is een artroscopie ook tegenaangewezen. Indien door de een of andere reden het heupgewricht stijf geworden is kan een artroscopie niet meer uitgevoerd worden.

DE ingreep

heupartroscopieDe ingreep gebeurt via daghospitalisatie of via een zeer korte opname, onder plaatselijke of onder een algemene narcose.

De patiënt wordt geïnstalleerd op de tractietafel, via de voet wordt dan een zekere spanning op de heup gezet zodat het gewricht wat uit elkaar getrokken wordt.
Hierdoor wordt het iets eenvoudiger om de kleine camera in het gewricht te brengen.

heupartroscopieNet als bij de artroscopie van de andere gewrichten wordt er continu vloeistof door het gewricht gespoeld.

De chirurg kijkt op de tv-monitor en een grondige inspectie van het gewricht wordt uitgevoerd. Met korte röntgencontroles wordt de correcte stand van camera en instrumenten binnen het gewricht gecontroleerd.

heupartroscopie

Na de ingreep

Het is aan te raden om al een paar krukken mee te brengen bij de opname. Stappen is toegestaan na de ingreep maar het is niet toegestaan om direct op het geopereerde been te steunen. Normaal gezien geldt een steunverbod van 3 dagen, nadien moet je nog één week stappen met krukken maar is belasting van het geopereerde been wel toegestaan.

  • Locale ijsapplicaties twee maal daags gedurende 10 tot 15 minuten is gunstig voor de pijnbestrijding en voor het tegengaan van de zwelling.

  • De hechtingen worden na twee weken bij de huisarts verwijderd.

  • Douchen is toegestaan na drie dagen.

  • Clexane 40 mg dd wordt gedurende twee weken toegediend, ofwel door uzelf of iemand van de familie.

  • De kinebehandeling waarvoor u al een voorschrift meekrijgt bij ontslag, start na 4 dagen. De nadruk van deze behandeling ligt initieel op pijnstillende en ontstekingsremmende behandelingen, na een tweetal dagen gevolgd door een progressieve mobilisatie van de heup waarbij ernaar gestreefd wordt om de soepelheid van het gewricht zo snel mogelijk te herwinnen.

  • Krachtoefeningen zijn initieel zeker uit den boze!

Mogelijke complicaties

  • Gezien de tractie die wordt uitgeoefend op het been kan dit een tijdelijke vermindering van de zenuwfunctie tot gevolg geven, met wat krachtvermindering en gevoelsstoornissen.
  • Een infectie, door een bacterie die het gewricht binnen glipt, behoort ook tot de mogelijkheden, ondanks het feit dat er zeer steriel gewerkt wordt en preventief antibiotica gegeven wordt. Een spoeling van het gewricht moet worden uitgevoerd indien er inderdaad een infectie opgetreden is.
  • Door lokale druk op de tractietafel of door de incisies of de zwelling postoperatief, kan soms lokaal wat gevoelloosheid of verminderd gevoel optreden.


< terug naar boven