Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

OORZAKEN Revisie totale heupprothese

Mechanische loslating

Dit betekent dat de heup prothese componenten op één of andere manier loskomen ten opzichte van het omringende bot (niet door infectie). De reden waarom dat gebeurt kan zeer verscheiden zijn!

Het is echter een feit dat eender hoe, alle prothesen op zeer lange termijn gezien, moeten loskomen, dit vanuit mechanisch oogpunt. Dit is de reden waarom wij ervoor opteren om het plaatsen van een heupprothese uit te stellen indien het nog niet strikt noodzakelijk is, met de resurfacing prothese kan de ingreep wel uitgevoerd worden bij jongere patiënten.

Het loslaten van de heupprothese kan zowel bij gecementeerde als niet gecementeerde heupprothesen voorkomen.

osteolyse rond de cup en de steelEr kan een osteolyse, dit is het resorberen van bot, optreden doordat de polyethyleen (het plastieken gedeelte van de heupprothese) afbreekt en kleine partikels vrijkomen. Deze kleine deeltjes kunnen het omliggende bot aanvreten en doen resorberen of verdwijnen. Hierdoor kunnen er grote holtes ontstaan in het bot rond de prothese.


osteolyse rond de cup en de steel

Infectie

Indien een heupprothese plots pijnlijk en stijf wordt bestaat de kans dat er een infectie van het gewricht is opgetreden. Bij infecties die langere tijd bezig zijn treedt er vaak ook een loslating van de prothese op, meestal komt het er dan op neer dat het heupgewricht wordt gereviseerd om de infectie te bestrijden. Bij infecties is er een bacterie in het gewricht terecht gekomen (een huid bacterie tijdens de ingreep, bij de wondverzorging of een bacterie in het bloed tijdens een tandverzorging of bij een urologische ingreep), die dan een infectie van het gewricht en de weefsels errond veroorzaakt.
Soms is het mogelijk om een geïnfecteerde prothese in één operatietijd te vervangen door een nieuwe prothese, met nadien een langdurige antibiotica behandeling.
Indien de infectie te uitgesproken is zal de prothese verwijderd worden en vervangen door een tijdelijke spacer tot de infectie volledig verdwenen is, in een tweede tijd zal dan een nieuwe prothese geplaatst worden.

Fracturen

Soms kunnen er breuken van het bot optreden rond de prothesecomponenten, dan kan het noodzakelijk zijn om ofwel een fixatie van het bot uit te voeren (met een plaat, metalen draden) ofwel moet de oorspronkelijke prothese vervangen worden door een nieuwe, langere prothese.

fractuur dijbeen
dreigende perforatie

fractuur van het dijbeen
net onder de prothese

dreigende perforatie

Instabiliteit

Instabiliteit betekent dat het gewricht ontwricht, hierbij komt het kopje van de heupprothese uit het bekken. Wanneer dit gebeurt, treedt er acuut heel veel pijn op en is het onmogelijk om verder te stappen of het been goed te bewegen.
Patiënt moet dan in urgentie naar het ziekenhuis gebracht worden om onder een korte verdoving het gewricht terug in elkaar te zetten. Wanneer we echter zien dat het gewricht altijd maar opnieuw luxeert is het nodig om de componenten te reviseren en een stabielere prothese te plaatsen.

luxatie heupprothese

luxatie van de heuprothese,
de bol zit niet meer in de
kom van het bekken

Slijtage

De laatste jaren is er een opmerkelijke verbetering van de operatietechnieken, het materiaal en de chirurgische mogelijkheden. Dit maakt dat de overlevingsduur van de actuele heupprothese nu veel hoger ligt dan een aantal jaren geleden.

Het is meestal de plastiek component (polyethyleen)die zich tussen de metalen heupkop en acetabulum component bevindt die aan een ernstige slijtage onderworpen is, actueel wordt er dan ook naar gestreefd om ofwel de kwaliteit van deze plastiek component sterk te verbeteren ofwel weg te laten en te vervangen door een "metaal op metaal" heupprothese.

na de ingreep

direct na
de ingreep

slijtage polyethyleen

door de slijtage van de poly-ethyleen zakt de kop tot tegen de metale cup, de polyethyleen die er normaal tussen ligt, is quasi volledig verdwenen en er is frictie van metaal (kopje) op metaal (de cup in het bekken)

Breuken van de prothese componenten

breuk van de steelDoor de zeer hoge krachten die dagelijks op de heup en dus ook op de prothese componenten wordt geplaatst treden er ook kleine barstjes of fissuren op in de metaal componenten.
Hoe de verdere evolutie is van deze kleine fissuren is natuurlijk ook sterk afhankelijk van hoe actief u bent en van uw lichaamsgewicht.

Op termijn kunnen we spreken van een echte metaalmoeheid en kunnen de componenten gewoon doorbreken. Het is evident dat op dat ogenblik de componenten moeten vervangen worden.

breuk van de steel van de prothese

< terug naar boven