Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

Na de ingreep

verloop na de ingreep

Na de ingreep wordt u naar de recovery gebracht waar u nog eerste even van dichtbij gevolgd wordt door de anesthesist en zijn team tot alle naween van de narcose voorbij zijn. Zodra mogelijk wordt u teruggebracht naar uw eigen kamer.

De eerste nacht en avond na de ingreep zal u waarschijnlijk wat groggy zijn door de ingreep zelf en de medicatie die u hebt gekregen.

De geopereerde arm bevindt zich in een schouderverband, een soort draagdoek. Op de wonde zitten pleisters of is een groot absorberend verband aangebracht dat de eerste dagen na de ingreep frequent vervangen zal worden.

Soms wordt er een dun buisje in de wonde geplaatst om het overtollige bloed en vocht binnen de wonde te laten evacueren, dit wordt na 24 uur verwijderd.

Er is tevens een infuus waarlangs u vocht en medicatie krijgt (pijnmedicatie en antibiotica).

Bezoek mag u ontvangen tijdens de reguliere, in het ziekenhuis geldende, bezoekuren.

U wordt zorgvuldig gevolgd door de verpleging van Dr. Mortelé op de afdeling Orthopedie, waarbij uw bloeddruk en eventueel bloedverlies via de wonde en de drain gevolgd worden, net als de rest van uw vitale parameters.

De dag na de ingreep wordt al gestart met de actieve revalidatie: u zit op en gaat naar de dienst fysiotherapie waar zal gestart worden met de oefentherapie van de schouder.

contact met Dr. MortelÉ

In principe komt Dr. Mortelé iedere dag (niet op zondag, tenzij er problemen zijn!) bij u langs, dit om uw revalidatie te volgen en eventueel bij te sturen.

De postoperatieve verzorging

Gedurende de eerste 24 tot 48 uur is het belangrijk om regelmatig ijs te leggen op de schouder, hiermee wordt de zwelling tegen gegaan.

Let OP:

 

  • Neem uw medicatie in zoals voorgeschreven.

  • Houd uw verband (de pleisters) proper en droog.

  • Doe geen actieve bewegingen met de schouder.

  • Volg de instructies van uw arts en uw kinesist.

 

Mogelijke complicaties

Zoals bij alle ingrepen of medische behandelingen kunnen complicaties optreden, zelfs al wordt heel veel aandacht besteed aan uw preoperatieve oppuntstelling, uw ingreep en uw nabehandeling. Het is zeer van belang dat u zelf ook alert bent voor mogelijke symptomen die een aanwijzing zijn dat er iets mis gaat. Op die manier kan er snel gereageerd worden om eventueel erger te voorkomen.

Contacteer steeds uw arts in geval van:

 

  • Tekenen van wondinfectie, koorts, rillingen.

  • Roodheid, zwelling, toenemende pijn, overmatig nabloeden, veel wondvocht dat uit de wonde draineert.

  • Hoesten, moeilijke ademhaling, borstpijn.

  • Als de wonde opengaat, draadjes komen los.

 

Indien u meer informatie wenst over mogelijke complicaties, klik dan hier, u wordt omgeleid naar een beveiligde verbinding, waarvoor u een inlogcode krijgt.


< terug naar boven