Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

Terug naar de normale activiteiten

Naar buiten

Hierop is geen beperking voorzien, zodra u zich sterk genoeg voelt om buiten te stappen is dit medisch gezien mogelijk.
Het is evenwel aan te raden om te starten met korte afstanden, deze kunnen dan progressief verder opgebouwd worden als u voelt dat u méér aankan.

Auto rijden

Normaal gezien is het aan te raden pas auto te rijden vanaf zes weken postoperatief, bij de klassieke totale heupprothese. Bij jongere actieve patiënten, patiënten waarbij de revalidatie zeer vlot verloopt en de arts het goed vindt en bij de resurfacing heupprotheses kan het auto rijden sneller gestart worden. De leeftijd, welke zijde geopereerd is, het type prothese en de algemene toestand spelen dus een rol bij deze beslissing!

sportenSporten

Dr. Mortelé zal in overleg met u beslissen wanneer u terug uw sportactiviteiten mag hervatten, rekening houdend met uw algemene toestand, het type prothese dat u kreeg, uw snelheid van revalidatie en het soort sport dat u wenst te beoefenen!
Lage impact activiteiten zoals wandelen, zwemmen, golf spelen en fietsen mogen veelal al na een paar weken gestart worden.
Tennis spelen, lopen (joggen) en aerobics of fitness moeten minimaal twee tot drie maanden uitgesteld worden. Het is steeds aan te raden om met uw chirurg te bespreken welke sporten nog mogelijk zijn en vanaf wanneer.

Seksuele activiteiten

In de meeste gevallen mag de seksuele activiteit hervat worden op het moment dat de patiënt zich daar klaar voor voelt, meestal zien we dat dit gebeurt na vier tot zes weken ongeveer.

Weer aan het werk

Wanneer u het werk kunt hervatten, wisselt van patiënt tot patiënt, varieert per ingreep en van het soort werk dat u uitoefent. U kunt in overleg met Dr. Mortelé beslissen wanneer het verantwoord is weer aan het werk te gaan. Bij de klassieke totale heupprothese dient u rekening te houden met drie tot vier maanden inactiviteit.

 

< terug naar boven