Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

ontslag en controle

Klaar voor ontslag

Op het moment dat u zelf aanvoelt dat u ontslagklaar bent, meldt u dat aan de hoofdverpleegster van de afdeling, aan de assistent of aan Dr. Mortelé zelf. Indien het medisch verantwoord is, een beslissing welke door u samen met uw chirurg en zijn team wordt genomen, mag u het ziekenhuis verlaten. Praktisch komt het er op neer dat u ontslagklaar bent als u zelf ondervindt dat u de dagdagelijkse activiteiten thuis zelf kunt uitvoeren (trappen lopen, naar het toilet gaan etc.).

Waar u naar toe gaat wordt al voor de ingreep of tijdens de opname besproken, onze sociale assistente, zal hiervoor bij u langs komen. De diverse mogelijkheden van revalidatie thuis of via een revalidatiecentrum zullen besproken worden en de beste keuze voor u zal vervolgens uitgewerkt worden.

 

De ontslagformaliteiten

 

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een aantal formulieren mee:

  • Een ontslagbrief bestemd voor de huisarts met daarin alle nodige gegevens over de ingreep die u hebt ondergaan en
    over de verdere te volgen behandelingen.

  • Een kinevoorschrift met daaraan vastgepind een operatie- verslag (met de nomenclatuurnummer voor de terugbetaling van de kine beurten).

  • Een attest voor de thuisverpleging om de wondverzorging
    uit te voeren en de spuitjes te geven tegen flebitis.

  • Een controle afspraak bij de dokter.

  • Een complete lijst van de medicatie die u in het ziekenhuis kreeg.

Contacteer uw huisarts dat u het ziekenhuis heeft verlaten!

 

Praktische tips bij uw ontslag

De eerste dagen na uw ontslag kunnen soms wat moeizaam verlopen, een goede voorbereiding is dan ook belangrijk. Soms kunt u zelfs de indruk hebben dat u te vroeg naar huis bent gekomen, geef alles echter rustig de tijd en het komt wel goed!

Hulp thuis

Het is aan te raden dat u de eerste 72 uur na uw ontslag niet alleen thuis bent! Indien u partner of familie thuis hebt is dat prima, anders moeten er via de sociale dienst regelingen getroffen worden om een adequate opvang te voorzien.

Medicatie thuis

Het is evident dat u de medicatie die u voor de ingreep moest innemen verder moet zetten, tenzij deze medicatie tijdens uw opname veranderd is. U krijgt bij uw ontslag een lijst mee van de medicatie zoals die in het ziekenhuis is gegeven.

Clexane

Dit is een laag moleculair heparine dat u ook al in het ziekenhuis dagelijks toegediend kreeg, het verlaagt drastisch het risico op embolen, flebitis en tromboses.

Deze medicatie dient minimum tot de zesde week postoperatief toegediend te worden!

U krijgt hiervoor een voorschrift mee.

Pijnmedicatie

De meeste patiënten hebben nog gedurende enige tijd na de ingreep pijnmedicatie nodig, u krijgt mee voor een of twee dagen uit het ziekenhuis, uw huisarts zal vervolgens uw medicatie verder regelen en voorschrijven.

Voorschrift voor thuisverpleging

In principe worden de hechtingen, meestal haakjes, verwijderd na ongeveer twee weken. Als dat nog niet is gebeurd tijdens uw opname zal de huisarts daar voor zorgen. Twee dagen na het verwijderen van de hechtingen mag u douchen, nadien de wonde ontsmetten en een steriele plakker erover.

De huisarts

Contacteer uw huisarts bij uw thuiskomst en geef hem uw ontslagbrief af zodat hij op de hoogte is van de ingreep die u hebt ondergaan en de medicatie die u krijgt!

De fysiotherapiebehandeling

Contacteer uw kinesist/fysiotherapeut in de buurt en geeft het kine voorschrift af zodat zo snel mogelijk de behandeling kan verdergezet worden. In overleg met uw kinesist zal een uitgebreid oefenschema aangepast worden, actieve deelname is zeer belangrijk.

controle

Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt er een afspraak meegegeven wanneer u bij de orthopedist moet terug komen op de raadpleging.

Verder wordt er een jaarlijkse controle met een RX opname van uw heup gepland, dit is zeer belangrijk om een goede opvolging van uw prothese te maken.

Eventuele vroegtijdige loslating of andere problemen kunnen snel opgespoord en behandeld worden.

RX opname heup

< terug naar boven