Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

Minimale invasieve knie chirurgie (MIS techniek)

Een van de meest spectaculaire en significante veranderingen die in de prothesechirurgie is opgetreden, is het besef dat de procedure van het plaatsen van een knieprothese uitgevoerd kanworden met minder invasieve technieken.

Daardoor is een veel vlotter herstel van de patiënt mogelijk.

Deze technieken zijn ondertussen nog verder geëvolueerd dat een zeer snel herstel van de beweeglijkheid en de functie mogelijk is, zo snel soms dat een opname van een drietal dagen volstaat.

Nog steeds wordt er gestreefd naar het ontwerpen en verder ontwikkelen van nieuwe en steeds duurzamer materiaal (polyethyleen, metaal) en betere design van de knieprotheses.

We streven er naar om de normale functie en beweeglijkheid van de knie zo optimaal mogelijk te houden.

Deze materialen zijn nu onder andere het ‘highly crosslinked’ polyethyleen, de ‘metaal op metaal’ gewrichtsoppervlakken en de nieuwe generatie ceramische gewrichtsoppervlakken.

Laboratoriumtesten hebben aangetoond dat deze materialen twee tot drie keer langer meegaan dan de klassieke materialen die nu gebruikt werden. De combinatie van deze nieuwe materialen met de operatietechnieken waarbij minder invasief en minder kwetsend een knieprothese wordt geplaatst, zijn een grote stap vooruit.

De orthopedische chirurg kan de prothesecomponenten nu inbrengen door middel van deze ‘minimaal invasieve technieken’, hierdoor ontstaat er minder beschadiging van de weefsels die rond het kniegewricht liggen.
Doordat deze weefselstructuren minder beschadigd worden, biedt dat een aantal voordelen aan de patiënt:

Een belangrijke evolutie is de steeds verder evoluerende ontwikkeling van nieuwe instrumenten die het mogelijk maken om de ingreep uit te voeren via een kleinere insnede. Vooreerst is het litteken minder groot, het cosmetische aspect is echter van secundair belang!
Het is echter zo dat we de voorbije jaren veel geleerd hebben uit het feit dat de ingrepen die we nu uitvoeren via een kijkoperatie aan de schouder en knie ook veel sneller genezen dan met de klassieke open technieken. Hetzelfde geldt voor ingrepen via een kijkoperatie aan de appendix, liesbreuken, etc.

Bij het uitvoeren van de operatie met een MIS techniek is er minder bloedverlies, een minder lange hospitalisatieduur en herstelfase (werk, sport) is minder lang!

Patiënten hebben ook minder pijn dan bij de klassieke technieken voor prothesechirurgie.

We proberen deze techniek (kleine insnede, minder spier losmaken) bij zoveel mogelijk patiënten toe te passen, maar steeds dient voorop te staan dat bij het uitvoeren van deze ingreep de eerste prioriteit is dat we alles goed moeten kunnen zien om een correcte ingreep uit te voeren. Het kan dus zijn dat de insnede moet verlengd worden om een voldoende zicht te verkrijgen en de knieprothese correct te plaatsen. 

Rode pijl: MIS incisie

Groene pijl: duidt de grenzen van de klassieke incisie aan

De voordelen van deze techniek zijn:

  • Minder bloedverlies bij de ingreep.
  • Minder pijn na de ingreep.
  • Een kortere hospitalisatieduur.
  • Een sneller herstel.
  • Een kleinere insnede.
  • Minder aantasting van de spierfunctie omdat minder trauma van de spier optreedt bij de ingreep.

Wij volgen de volgende criteria:

  • De patiënt moet in een goede en stabiele algemene medische toestand verkeren. Tegenindicaties zijn: diabetes, dementie, een onstabiele cardiale toestand, nierlijden, ernstige prostaatklachten. De leeftijd is geen absolute parameter zolang aan de andere criteria is voldaan!
  • De patiënt moet voor de ingreep al fysiotherapie volgen met aandacht voor het leren stappen met krukken.
  • Er moet een thuissituatie bestaan waarbij het praktisch mogelijk is om zo snel het ziekenhuis te verlaten.

Minimale invasieve knie chirurgie: de procedure

Hoe de procedure verloopt, kunt u bekijken in onderstaande diavoorstelling.

klik op

om de slideshow te starten

De dagen na de ingreep

Dag een

De eerste dag is het vooral de bedoeling dat u recupereert van de ingreep. Wel zal al een paar uren na de ingreep gestart worden met de kinetec, dit is een machine die automatisch uw kie gaat bewegen zonder dat u zelf iets hoeft te doen.

U kan nog volop profiteren van uw pijnpomp. Er wordt vandaag ook een controle bloedonderzoek gedaan.

Dag twee

Onder leiding van de kinesist bengelt u de 2de dag na de operatie met benen buiten bed. Vervolgens gaat u in de rolstoel naar de fysiotherapie waar zal gestart worden met spieroefeningen en met het leren stappen tussen twee baren.

Dag drie

Het stappen met een looprek of eventueel al een paar krukken wordt aangeleerd.
Vandaag wordt meestal ook al een controle RX opname van uw knie genomen.

De volgende dagen tot ontslag

De bedoeling is om dagelijks het buigen van uw knie op te drijven, dit is zeer belangrijk voor het uiteindelijke resultaat! Uw eigen actieve deelname is sterk vereist!

Eigenlijk komt het er in de praktijk gewoon op neer dat alle activiteiten voor zover mogelijk toegestaan zijn!

< terug naar boven