Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

totale knieprothese

Nieuw

De knieprothese op maat : het instrumentarium om uw knieprothese te plaatsen wordt voor de ingreep specifiek voor uw knie gemaakt :de knieprothese op maat ! Hierdoor wordt een perfecte maatname en plaatsing van uw eigen knieprothese mogelijk

Voor de ingreep wordt een CT scan van de aangetaste knie gemaakt.

Vervolgens worden deze beelden door de firma Wright Medical in de Verenigde Staten verwerkt. Aan de hand van deze beelden wordt de meest optimale maat van uw knieprothese bepaald en de meest optimale plaatsing van de prothese. Zowel voor het bovenbeen als voor het onderbeen wordt een specifiek instrument voor uw knie ontworpen.

Voor het bovenbeen wordt dit instrument,na analyse van de computer beelden gemaakt.

Voor het onderbeen wordt eveneens na analyse van de beelden dit instrument voor uw knie ontwikkeld

Voordelen:
steeds zeer acurate plaatsing van de prothese
vlottere operatie procedure en dus een sneller herstel
steeds een correcte maat van de prothese voor uw knie

knieprotheseInleiding

Sedert enkele jaren is het plaatsen van een knieprothese, dit is het vervangen van de knie door een kunstgewricht, zodanig veranderd dat het een routine ingreep geworden is voor uw orthopedist.

De technieken zijn zo sterk verbeterd zodat actueel met het wegnemen van een zeer beperkte hoeveelheid bot (de resurfacing techniek) een nieuw, glad en pijnloos gewrichtsoppervlak kan worden geplaatst.

Bij het correct plaatsen van de prothese en een adequate oefentherapie is het mogelijk om een soepele, pijnloze en goed functionerende knie te krijgen die u weer toelaat normaal te functioneren in het dagdagelijkse leven.

Anatomie

Om het begrip knieprothese te begrijpen is het van belang eerst de normale structuur en functie van uw kniegewricht te begrijpen. Om meer te lezen over de normale anatomie van de knie, klik hier.

Kraakbeen maakt in normale omstandigheden een belangrijk onderdeel uit van het gewricht. Naarmate de leeftijd vordert treden er langzame veranderingen op in de samenstelling van uw kraakbeen: de waterinhoud in de structuur vermindert en het kraakbeen wordt broos. Het schilfert langzaam af, af en toe breken er gewoon ook stukjes af die dan los zweven in het gewricht.

Slijtage is een normaal proces, bij bepaalde patiënten is er echter een versnelde en abnormale afbraak van kraakbeen. Heel klassiek zijn de gevallen waarbij vroeger de meniscus quasi volledig is verwijderd: de schokbreker is weg en een versnelde kraakbeen afbraak treedt op. Bij reuma patiënten circuleren bepaalde afbraakproducten die het kraakbeen in sneltempo afbreken, vaak gecombineerd met hevige ontstekingen van het kapsel.

Het spreekt van zich dat een overmatige belasting van de knie ook aanleiding geeft tot versnelde afbraak, zowel zeer zware arbeid als een overmatig gewicht zijn voorbestemmende factoren. Ook als u van nature O-benen of X-benen heeft zien we dat vroegtijdige slijtage kan optreden.
lees hier meer over artrose / slijtage

Kiezen voor een operatie

Naarmate de pijnklachten en functieverlies toenemen en medicatie en andere middelen (kine, infiltraties in de knie, ...) niet meer echt helpen wordt overwogen om een ingreep uit te voeren.

versleten knie
minimale resectie
plaaten van prothese

versleten knie

minimale resectie

plaaten van de prothese

Op het moment dat gekozen wordt voor een ingreep zal uw orthopedist met u overleggen welke soort prothese voor u het meest aangewezen is. Er zijn een aantal mogelijkheden, al dan niet van uw leeftijd en de aard van de slijtage afhankelijk.

unicondylaire protheseBij een éénzijdige aantasting van de knie (binnen of buitenzijde) kan een zogenaamde unicondylaire prothese geplaatst worden. Dit is een halve prothese.

De indicatie is hier een artrose voornamelijk aan de binnenzijde van de knie. De kruis en unicondylaire prothese in kniemodelgewrichtsbanden van de knie moeten wel nog perfect in orde zijn om deze ingreep technischcorrect te kunnen uitvoeren.

unicondylaire prothese

Opvallend is de zeer vlotte revalidatie na een halve knieprothese. Bij deze ingreep worden twee dunne metalen plaatjes op boven en onderbeen aangebracht en daartussen wordt een nieuwe meniscus in polyethyleen (een soort zeer duurzame plastiek) geplaatst.

unicondylaire prothese in
kniemodel geplaatst

totale knieprotheseIndien de slijtage van de knie te sterk uitgesproken is en ook de knieschijf en de buitenkant van de knie aangetast zijn is een totale knieprothese aangewezen (afbeelding links).

prothese componentenBij deze operatie worden de versleten uiteinden van het dijbeen en scheenbeen vervangen door metalen prothesedelen.

Deze twee metalen componenten worden door botcement aan het bot bevestigd, ertussen wordt een polyethyleen component geplaatst. Dit is een dikke laag duurzaam plastiek dat in dikte kan aangepast worden om een perfecte stabiliteit en beweeglijkheid van uw knie te bekomen.

de prothese componenten

RX opname knie

het rode gedeelte toont de minimale hoeveelheid bot die

Het belangrijke verschil met de allereerste modellen van totale knieprothese is dat met de actuele nieuwe 'resurfacing' technieken slechts een beperkte hoeveelheid bot wordt weggenomen.

Dit geeft belangrijke implicaties voor zowel de herstelperiode, de operatieduur en de revalidatiemogelijkheden die veel beter zijn dan met de klassieke 'scharnierprotheses'.

RX opname knie
in zijaanzicht

het rode gedeelte toont de minimale hoeveelheid bot die
dient weggenomen te worden

 

De ingreep

De operatie zelf duurt meestal 30 - 45 minuten. U ligt op uw rug op de operatietafel en door diverse steunen wordt uw knie in positie gehouden.
ingreepEr wordt een strakke band (of garrot) om het bovenbeen aangelegd welke de bloedtoevoer naar uw geopereerde been tijdelijk afsluit. Hierdoor treedt er bij de ingreep veel minder bloedverlies op.

Er wordt een incisie of insnede gemaakt recht over de knieschijf, de totale lengte ervan is ongeveer 20 cm.

De spieren rond de knie worden minimaal los gemaakt en de afgesleten oppervlaktes van bot aan boven en onderbeen worden een paar millimeter weggezaagd. Hiervoor worden speciale instrumenten gemaakt die een perfect aanpassen van uw prothese mogelijk maken.

Vervolgens wordt met een proefprothese een test gemaakt, als deze voldoet wordt de definitieve prothese door middel van botcement vastgekleefd aan het bot dat ondertussen is gespoeld.

zijaanzicht knie, kleine laag bot/kraakbeen wordt op het bovenbeen verwijderd
zijaanzicht knie, kleine laag bot/kraakbeen wordt op het onderbeen verwijderd
de prothesecomponenten

zijaanzicht knie, kleine laag bot/kraakbeen wordt op het bovenbeen verwijderd

zijaanzicht knie, kleine laag bot/kraakbeen wordt op het onderbeen verwijderd

de prothesecomponenten
worden ingebracht en met
botcement vastgeplakt

Minimale invasieve knie chirurgie (MIS techniek)

Een van de meest spectaculaire en significante veranderingen die in de prothesechirurgie is opgetreden, is het besef dat de procedure van het plaatsen van een knieprothese kan uitgevoerd worden met minder invasieve technieken: daardoor is een veel vlotter herstel van de patiënt mogelijk.
Deze technieken zijn ondertussen nog verder geëvolueerd dat een zeer snel herstel van de beweeglijkheid en de functie mogelijk is, zo snel soms dat een opname van een drietal dagen volstaat.
lees hier meer over de minimale invasieve knie chirurgie

De dagen na de ingreep

kinetecDag één en twee

De eerste twee dagen is het vooral de bedoeling dat u recupereert van de ingreep. Wel zal al een paar uren na de ingreep gestart worden met de kinetec, dit is een machine die automatisch uw knie gaat bewegen zonder dat u zelf iets hoeft te doen. U kan nog volop profiteren van uw pijnpomp. Er wordt ook een controle bloedonderzoek gedaan.

De derde dag na de operatie

Onder leiding van de kinesist bengelt u de 3e dag na de operatie met uw benen buiten bed. Vervolgens gaat u in de rolstoel naar de fysiotherapie waar zal gestart worden met spieroefeningen en met het leren stappen tussen twee baren.

RX opnamelooprekDe vierde dag na de operatie

Het stappen met een looprek of eventueel al een paar krukken wordt aangeleerd. Vandaag wordt meestal ook al een controle RX opname van uw knie genomen.

De volgende dagen tot de dag van ontslag

De bedoeling is om dagelijks het buigen van uw knie op te drijven, dit is zeer belangrijk voor het uiteindelijke resultaat! Uw eigen actieve deelname is sterk vereist! 
Eigenlijk komt het er in de praktijk gewoon op neer dat alle activiteiten voor zover mogelijk toegestaan zijn!

Ontslag

De beslissing om naar huis te gaan wordt door u in overleg met uw chirurg genomen, praktisch komt het er op neer dat u ontslagklaar bent als u van u eigen ondervindt dat u de dagdagelijkse activiteiten thuis zelf vlot kan uitvoeren (trappen lopen, naar toilet gaan).

< terug naar boven