Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

meniscustransplantatie

Inleiding

meniscusDe meniscus is een C-vormige, afgeplatte, kraakbeenstructuur die zich tussen boven en onderbeen bevindt. Er zijn twee menisci in de knie: één aan de binnenzijde en één aan de buitenzijde van de knie.
Ze functioneren als shockbrekers, ze vangen de grote krachten op die op de knie inwerken en verminderen de wrijving tussen het boven en onderbeen. Hierdoor wordt de snelle slijtage van het kniegewricht tegengegaan. Tevens zijn ze belangrijk voor de stabiliteit van het kniegewricht.
lees hier meer over de anatomie van de knie en de meniscus

oorzaken

meniscusmeniscusVoornamelijk een korte, hevige draaibeweging kan het kraakbeen van de meniscus scheuren, dat veroorzaakt dan pijn, zwelling en vaak een verspringend gevoel in de knie.

De knie kan blokkeren of kunt u de neiging hebben om door de knie te gaan. Heel vaak ontstaat de scheur door een draaibeweging van de knie terwijl de voet vast staat, grote scheuren van de meniscus kunnen op die manier ontstaan.

Klassieke behandeling meniscusscheur

herstellen meniscusTot zo’n 15 jaar geleden was de standaard ingreep voor een meniscusscheur de volledige verwijdering van de meniscus. Het probleem echter was dat na een bepaalde periode duidelijk werd dat er een snelle slijtage van het gewricht ontstond omdat de shockbreker weg was. Het gevolg was dan ook een slijtage of artrose van het kniegewricht.

Daarom streven we er al geruime tijd naar om de aangetaste meniscus zoveel mogelijk te bewaren en te herstellen, indien mogelijk. In welke mate dat dit mogelijk is hangt af van de grootte van de scheur en de plaats waar de meniscus ingescheurd is.

In die gevallen waar de schade aan de meniscus te groot is of waar hij vroeger al verwijderd was, is het nu mogelijk om de meniscus te gaan vervangen via een meniscustransplantatie.

meniscus transplant

Door de nieuwste technieken is het mogelijk geworden om een transplantatie van een donor meniscus uit te voeren.

meniscus transplantatieDe ingreep wordt meestal onder een locoregionale, plaatselijke, verdoving uitgevoerd. De ingreep zelf duurt één uur tot anderhalf uur. Naast de klassieke open techniek wordt nu meestal de artroscopische weg gebruikt om de transplantatie uit te voeren.

Na de ingreep wordt een brace aangebracht, deze moet uw knie gedurende vier weken recht houden, tijdens de kine behandelingen mag de brace echter uit!

U moet ook gedurende drie weken met krukken stappen.

Normaal gezien is het hervatten van de normale dagdagelijkse activiteiten, zelfs licht sporten, toegestaan na een drietal maanden.

Indien de ingreep via een artroscopie (kijkoperatie) uitgevoerd kan worden, zullen één incisie en drie tot vier kleinere incisies gemaakt worden.

Redenen voor een meniscus transplantie

Door een meniscustransplantatie wordt een nieuwe shockbreker ingebracht in de knie; hierdoor kan de verdere ontwikkeling van een pijnlijke artrose verhinderd worden. Op die manier is het dus mogelijk om het plaatsen van een knieprothese op jonge leeftijd zeker voor een bepaalde periode uit te stellen.
Door het transplant bestaat de mogelijkheid om verder te werken, mogelijk zelfs wat beperkt, te sporten.

transplantatie meniscusWaar komt de transplantatie meniscus vandaan

Aangezien er nog maar synthetische menisci zijn komt de meniscus die overgeplant wordt meestal van een donor. De menisci worden uitgebreid getest en vervolgens ingevroren. Ze worden gemeten zodat er met een CT scan van uw knie de meest passende donormeniscus gevonden kan worden.

De menisci die van de donor afkomstig zijn worden zéér uitgebreid gescreend op alle mogelijke aandoeningen en zijn dus bijzonder veilig.

wie komt in aanmerking

Om een meniscustransplantatie te ondergaan moet u aan de volgende criteria voldoen:

  • Uw leeftijd is onder de 55 jaar en u bent nog zeer actief.
  • Meer dan de helft van uw meniscus is verwijderd bij een ingreep of de scheur van uw meniscus is nu zeer uitgebreid en onherstelbaar door een hechting.
  • U hebt steeds pijn in de knie die gebonden is aan activiteiten (stappen, sporten, staan).
  • Er is slechts een beperkte mate van artrose aanwezig in de knie.

procedure

U dient vooreerst contact op te nemen met de orthopedisch chirurg die zal beslissen of u een goede kandidaat bent voor een transplantatie. RX opnames en een CT scan zullen uitgevoerd worden en indien de ingreep voor u geschikt en aangewezen is, zullen de verdere stappen en afspraken gemaakt worden voor de meniscustransplantatie.

werkhervatting

Deze tijd varieert voornamelijk afhankelijk van de job die u uitvoert, een bureau job kan meestal na twee tot drie weken hervat worden. Indien u zwaar werk moet uitvoeren is een afwezigheid van een viertal maanden te voorzien.

mogelijke complicaties

Zoals bij elke chirurgische ingreep zijn ook bij een transplantatie complicaties mogelijk, alhoewel deze zéér zeldzaam zijn. De meest frequente complicatie is de infectie of de afstoting van het transplant. Ook is een tijdelijke uitval van de zenuw mogelijk, deze herstelt zich meestal spontaan.

< terug naar boven