Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

unicompartimentele knieprothese

unicompartimentele knieprotheseInleiding

Het plaatsen van een unicompartimentele knieprothese betekent eenvoudig weg het vervangen van één gedeelte van de knie, via een mini incisie, door een kunstgewrichtje.

Deze ingreep wordt al sedert de jaren 70 uitgevoerd doch sedert een paar jaren is er een opmerkelijke verbetering van de design van de prothese, de operatietechnieken, het instrumentarium en van de gebruikte materialen.

Vooral het voordeel om de ingreep nu uit te voeren via een kleine incisie maakt het veel minder traumatisch voor de weefsels rond het kniegewricht en laat dus een veel sneller herstel toe.

Anatomie van de knie

Om het begrip unicompartimentale knieprothese te begrijpen is het van belang eerst de normale structuur en functie van uw kniegewricht te begrijpen. Om meer te lezen over de normale anatomie van de knie, klik hier.

Artrose

Artrose is de algemene naam voor het slijtageproces in een gewricht waarbij het kraakbeen dat de uiteinden van de beenderen bedekt zodanig in kwaliteit en kwantiteit afneemt dat er symptomen ontstaan.
lees hier meer over artrose / slijtage en de arthrotische knie

diagnosestelling

De correcte diagnose wordt gesteld op basis van een grondig klinisch onderzoek en een anamnese, gesprek met de patiënt.
lees hier meer over de diagnosestelling bij artrose / slijtage en de arthrotische knie

Voordelen van een ingreep

De beslissing om een ingreep uit te voeren is een gezamenlijke beslissing, na overleg tussen u en uw behandelende chirurg en uw huisarts.

Dr. MorteléDe voornaamste doelstellingen van de ingreep zijn:

 • De ernstige pijn die uw dagdagelijkse activiteiten beperken (wandelen, shoppen, opstaan uit een stoel of zetel, wat tuinieren, ...) gaan wegnemen.
 • De nachtelijke pijn wegnemen (de eerste drie maanden kan er zeker nog nachtelijke pijn zijn, dit door het losmaken va de pezen en spieren aan de binnenzijde van de knie!).
 • De stijfheid van het gewricht wegnemen.
 • De toenemende asafwijking, de O-benen, gaan corrigeren of tegengaan.
 • Alvorens tot een heelkundige ingreep over te gaan zal ook al getracht zijn om met een simpele behandeling deze klachten te verminderen, zoals: medicatie, vermageren, een verandering van uw activiteiten patroon, een stok of kruk gebruiken, kine behandeling.

De voordelen van een unicompartimentele knieprothese

 • Er is een kleinere incisie nodig om de prothese componenten te plaatsen.
 • De ingreep zelf is nog korter dan bij een totale knieprothese.
 • Er moet slechts een minimale hoeveelheid bot verwijderd worden.
 • Een kortere hospitalisatieduur.
 • Een kortere revalidatieperiode.
 • Er is een quasi normale beweeglijkheid van de knie postoperatief.
 • Het voelt aan als een ‘normale’ knie.
 • Een quasi normale activiteit is mogelijk na een unicompartimentele prothese.

Voor wie is het aan te raden

 • Het is aan te raden bij patiënten waarbij de kniepijn sterk interfereert met de normale dagdagelijkse activiteiten en levensstijl.
 • Eerdere conservatieve behandelingen met medicatie, kinesietherapie, etc. hebben niet echt afdoende geholpen.
 • Bij onderzoek, zowel klinisch als radiologisch, is gebleken dat slechts één compartiment van de knie is aangetast.

Voor wie is het niet aan te raden

 • Patiënten bij wie de artrose meer dan één compartiment van de knie heeft aangetast.
 • Patiënten bij wie een ernstige asafwijking van de knie bestaat, bijvoorbeeld uitgesproken O-benen of X-benen.
 • Patiënten met een ernstige rheumatoide artritis.
 • Patiënten met een onstabiele knie.
 • Patiënten met uitgesproken sportactiviteiten of met zeer zwaar werk.

de ingreep

de ingreepDe operatie zelf duurt meestal 30 - 45 minuten. U ligt op uw rug op de operatietafel en door diverse steunen wordt uw knie in positie gehouden.

Er wordt een strakke band (of garrot) om het bovenbeen aangelegd welke de bloedtoevoer naar uw geopereerde been tijdelijk afsluit. Hierdoor treedt er bij de ingreep quasi geen bloedverlies op.

incisieEr wordt een incisie of insnede gemaakt recht over de knieschijf, de totale lengte ervan is ongeveer 10 cm.

De spieren rond de knie worden minimaal los gemaakt en de afgesleten oppervlaktes van bot aan boven en onderbeen worden een paar millimeter weggezaagd.

Hiervoor worden speciale instrumenten gemaakt die een perfect aanpassen van uw prothese mogelijk maken.

Vervolgens wordt met een proefprothese een test gemaakt, als deze voldoet wordt de definitieve prothese door middel van botcement vastgekleefd aan het bot dat ondertussen zeer grondig is gespoeld.

Het uiteindelijke resultaat is een dun metalen plaatje op het boven en onderbeen dat perfect de contour vormt van de beenderen, op deze manier wordt de vorm van het vroegere gewrichtsoppervlak hersteld. Er is bij wijze van spreken een nieuwe bescherm of kraakbeen laag aangebracht.

Ertussen wordt dan een polyethyleen (zeer sterke plastiek component) meniscus geplaatst, deze is beweeglijk en simuleert de vroegere meniscus.

unicondylaire knieprothese
detail unicondylaire knieprothese
voor- en zijaanzicht van een

unicondylaire knieprothese

detail unicondylaire knieprothese

voor- en zijaanzicht van een
unicompartimentele prothese

de dagen na de ingreep

kinetecDag één en twee

De eerste twee dagen is het vooral de bedoeling dat u recupereert van de ingreep. Wel zal al een paar uren na de ingreep gestart worden met de Kinetec (foto rechts), dit is een machine die automatisch uw knie gaat bewegen zonder dat u zelf iets hoeft te doen. U kan nog volop profiteren van uw pijnpomp. Er wordt vandaag ook een controle bloedonderzoek gedaan.

De derde dag na de operatie

Onder leiding van de kinesist bengelt u de 3e dag na de operatie met uw benen buiten bed. Vervolgens gaat u in de rolstoel naar de fysiotherapie waar zal gestart worden met spieroefeningen en met het leren stappen tussen twee baren.

RX opnamelooprekDe vierde dag na de operatie

Het stappen met een looprek of eventueel al een paar krukken wordt aangeleerd. Vandaag wordt meestal ook al een controle RX opname van uw knie genomen.

De volgende dagen tot de dag van ontslag

De bedoeling is om dagelijks het buigen van uw knie op te drijven, dit is zeer belangrijk voor het uiteindelijke resultaat! Uw eigen actieve deelname is sterk vereist! 
Eigenlijk komt het er in de praktijk gewoon op neer dat alle activiteiten voor zover mogelijk toegestaan zijn!

Ontslag

De beslissing om naar huis te gaan wordt door u in overleg met uw chirurg genomen, praktisch komt het er op neer dat u ontslagklaar bent als u van u eigen ondervindt dat u de dagdagelijkse activiteiten thuis zelf vlot kan uitvoeren (trappen lopen, naar toilet gaan).

< terug naar boven