Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

revisie totale knieprothese

totale knieprotheseInleiding

Aangezien het plaatsen van een primaire knieprothese de laatste 25 jaar een relatief frequente ingreep is geworden, hebben miljoenen mensen over de ganse wereld een prothese gekregen.

Deze protheses zijn echter zoals alle andere gewrichten onderhevig aan slijtage, de sterke krachten die erop uitgeoefend worden zorgen er op lange termijn ook voor dat de prothese componenten kunnen los komen.

Een knieprothese die los zit, zorgt voor problemen en begint pijn te veroorzaken, op dat moment wordt een nieuwe ingreep nodig namelijk het vervangen van de knieprothese door een nieuw exemplaar.

Anatomie

Om het begrip (revisie) totale knieprothese te begrijpen is het van belang eerst de normale structuur en functie van uw kniegewricht te begrijpen. Om meer te lezen over de normale anatomie van de knie, klik hier.

oorzaken

Naarmate de pijnklachten en functieverlies toenemen en medicatie en andere middelen (kine, infiltraties in de knie, ...) niet meer echt helpen, wordt overwogen om een ingreep uit te voeren. De meest voorkomende redenen voor het loskomen van een knieprothese zijn:

  • Mechanische loslating
  • Infectie van het gewricht
  • Instabiliteit
  • Slijtage van de componenten
  • Breuk van de componenten
  • Fractuur van het bot rond de prothese

Meer informatie over deze oorzaken vindt u op de pagina oorzaken revisie totale knieprothese.

voorbereiding

Naast de normale voorbereiding zullen er RX opnames genomen worden van uw knie, in bepaalde gevallen zal er ook een botscan worden uitgevoerd of eventueel een CT scan van het gewricht. Het bot rond een knieprothese die los zit, is veel actiever dan ander bot en dit is te zien op een botscan, op deze manier kunnen we dus nagaan of een prothese los zit of irritatie veroorzaakt.

In het geval van infectie of vermoeden van infectie wordt een labo onderzoek uitgevoerd met aandacht voor de infectie parameters in het bloed. Soms wordt een punctie uitgevoerd van het gewricht om de bacterie te gaan identificeren.

Eventuele moeilijke littekens na een vorige ingreep worden grondig geïnspecteerd, verklevingen van het litteken met het onderliggende bot of slecht geheelde wonden kunnen de operatie bemoeilijken, soms is het nodig om eerst een plastisch chirurg te contacteren.

De revisieprothese

prothesecomponentenDe prothesecomponenten die gebruikt worden bij een revisie van een knie zijn qua ontwerp anders dan de componenten die bij een primaire ingreep worden gebruikt.

Aangezien er vaak een aantasting is van het bot, locale defecten en een veralgemeende mindere botkwaliteit, is de steel van de prothese, zowel voor onderbeen als bovenbeen, langer om een betere stabiliteit van de verankering in het bot te bekomen.

Door de langere steel is er een bredere verdeling van de krachten over en groter oppervlak wat een betere en langduriger fixatie mogelijk maakt.

DE INGREEP

Zo mogelijk wordt de incisie die bij de eerste ingreep gemaakt is opnieuw gebruikt, soms is het nodig om ze wel wat te verlengen.

plaatsen van cementVervolgens worden zowel de prothese als het cement die diende om de prothese te fixeren, verwijderd. Soms is het cement zeer broos en al quasi volledig los, dan is het zeer gemakkelijk om die te verwijderen. In andere gevallen is het cement nog stevig met het bot verankerd op bepaalde plaatsen, het kan dan ook gebeuren dat het broze bot breekt bij het verwijderen van alle cement.

Dit is op zich geen probleem, de ingreep verloopt gewoon verder en het bot en de breuk worden nadien gewoon hersteld en gefixeerd.

broos botEr is een opmerkelijk verschil tussen het plaatsen van een primaire knieprothese en een revisie knieprothese. Waar we bij een primaire knie er kunnen van uit gaan dat de botkwaliteit uitstekend is, zijn er bij een revisie vaak locale botdefecten, waar het bot gewoon verdwenen is.

Bijkomend is de kwaliteit van het omliggende bot vaak ook van een mindere kwaliteit en veel brozer. Het kan dan ook dat er bijkomend een hoeveelheid bot moet geplaatst worden rond de prothese, dit kan uw eigen bot zijn of bot dat komt uit de botbank als de benodigde hoeveelheid bot te groot is.

Het gewrichtsoppervlak wordt vervolgens bijgewerkt om een zo goed mogelijke pasvorm van de prothese te bekomen. Er wordt een proefprothese geplaatst en verschillende diktes van polyethyleen tussen de prothesecomponenten worden geprobeerd om een zo goed mogelijke stabiliteit en mobiliteit van de prothese te bekomen. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan worden de definitieve componenten geplaatst en gefixeerd met cement. Vervolgens worden alle structuren die losgemaakt zijn weer gefixeerd en de wonde wordt gesloten.

De dagen na de ingreep

kinetecDag één en twee

De eerste twee dagen is het vooral de bedoeling dat u recupereert van de ingreep. Wel zal al een paar uren na de ingreep gestart worden met de kinetec (afbeelding rechts), dit is een machine die automatisch uw knie gaat bewegen zonder dat u zelf iets hoeft te doen. U kan nog volop profiteren van uw pijnpomp. Er wordt vandaag ook een controle bloedonderzoek gedaan.

De derde en vierde dag na de operatie

Onder leiding van de kinesist bengelt U de 3e dag na de operatie met benen buiten bed. Vervolgens gaat u in de rolstoel naar de fysiotherapie waar zal gestart worden met spieroefeningen en met het leren stappen tussen twee baren. De snelheid van de revalidatie hangt natuurlijk af van de uitgebreidheid van de ingreep zelf.

looprekRX opnameDe vijfde dag na de operatie

Het stappen met een looprek of eventueel al een paar krukken wordt aangeleerd. Vandaag wordt meestal ook al een controle RX opname van uw knie genomen.

De volgende dagen tot de dag van ontslag

De bedoeling is om dagelijks het buigen van uw knie op te drijven, dit is zeer belangrijk voor het uiteindelijke resultaat! Uw eigen actieve deelname is sterk vereist!
Eigenlijk komt het er in de praktijk gewoon op neer dat alle activiteiten voor zover mogelijk toegestaan zijn!

Ontslag

De beslissing om naar huis te gaan wordt door u in overleg met uw chirurg genomen, praktisch komt het er op neer dat u ontslagklaar bent als u van u eigen ondervindt dat u de dagdagelijkse activiteiten thuis zelf vlot kan uitvoeren (trappen lopen, naar toilet gaan).

< terug naar boven