Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

oorzaken revisie totale knieprothese

MECHANISCHE LOSLATING

mechanische loslatingWanneer de verbinding tussen het implantaat (de prothese) en het onderliggende bot loskomt spreken we van een loslating van de prothese. De redenen waarom een prothese loskomt zijn divers (abnormale krachten, zwakker bot, etc.) maar we kunnen stelen dat eigenlijk elke prothese op lange termijn gezien, los zal komen. Dit is dan ook de reden waarom uw chirurg zo lang mogelijk zal wachten om bij u een prothese te plaatsen!

Hoe jonger u bent op het moment dat de prothese wordt geplaatst, hoe meer kans u hebt dat het gewricht opnieuw moet vervangen worden, de krachten die op een prothese worden geplaatst op jonge leeftijd zijn ook groter, afhankelijk van het activiteitsniveau.

INFECTIE VAN HET GEWRICHT

infectieWanneer een bacterie in het gewricht terecht komt zal het een infectie veroorzaken, het gewricht gaat meestal opzwellen, wordt rood en warm en de bewegingen worden minder vlot en pijnlijk.

spacerHet zal er dan op neer komen om de bacterie uit te roeien en vaak moet daarvoor de prothese verwijderd worden en vervangen. Het vervangen van de prothese kan soms in één tijd gebeuren, soms is het noodzakelijk om eerste de prothese te verwijderen en een spacer (cementblok) te plaatsen tussen boven en onderbeen, en pas in een tweede operatie tijd een nieuwe prothese te plaatsen. Een langdurige antibioticatherapie, dit kan tot drie maanden gaan, is hierbij noodzakelijk!

Het is zeer belangrijk de bacterie te identificeren, welke soort bacterie het is, zal zeer bepalend zijn voor het verdere verloop en de eventuele behandeling! In zeldzame gevallen is de bacterie zo destructief dat het niet mogelijk is een nieuwe prothese te plaatsen en er een fusie (vastzetten) van het gewricht moet voorgesteld worden.

INSTABILITEIT

Gezien de sterk verbeterde operatie technieken is het risico op instabiliteit na een primaire prothese zeer zeldzaam, een ontwrichting van de knie komt eigenlijk slechts zéér zeldzaam voor.

instabiliteitWat wel kan voorkomen is een bepaalde vorm van instabiliteit, het evenwicht tussen de gewrichtsbanden aan de binnen en de buitenzijde van de knie is onvoldoende gecorrigeerd bij de ingreep of er is nadien een soort rekking van één van de structuren ontstaan.

Dit geeft bij bepaalde activiteiten (rechtstaan, trappen lopen) een onaangenaam, klikkend gevoel. Soms heeft de patiënt het gevoel dat hij door de knie zakt.

SLIJTAGE VAN DE COMPONENTEN

De zwakke factor in het geheel is de polyethyleen of plastiek component, door slijtage gaat deze laag alsmaar dunner worden. In bepaalde gevallen is het mogelijk om bij een revisie enkel het polyethyleen te vervangen, in die gevallen waar er al metaal op metaal contact is moet de ganse prothese vervangen worden.

BREUK VAN DE COMPONENTEN

Ook het metaal van de prothese zelf kan breken, een soort metaal moeheid dus. Dit is vooral afhankelijk van de krachten die op de prothese terecht komen.
Aangezien de knie een gewichtsdragend gewricht is zijn de krachten erop zéér groot, het is evident dat uw gewicht een belangrijke rol speelt in dit complex.
Ook uw dagdagelijkse activiteitenniveau is hier bij van belang.

fractuur van het bot rong de protheseFRACTUUR VAN HET BOT ROND DE PROTHESE

Wanneer er een breuk optreedt net boven of rond de prothese componenten kan de prothese los komen te zitten.

Soms treden er bij een val breuken op van het dijbeen, net boven de prothese.

In bepaalde gevallen is het dan eerder aangewezen de prothese te vervangen door een nieuw model met een langere steel zodat de breuk kan genezen.

< terug naar boven